Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

"SHERBOOK: Living Books against Discrimination" plānošanas vizīte Itālijā

Ievietots: 02.12.2013

Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" jauniešu pārstāvis Reinis Grāvītis no 16. līdz 18. novembrim piedalījās projekta "SHERBOOK: Living Books against Discrimination" iepriekšējās plānošanas vizītē Asti Itālijā, lai kopā ar pārējiem partneriem no Itālijas, Spānijas un Ungārijas sagatavotu vienotu darba plānu projetka īstenošanai visā tā laikā. 

Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 5.augusts – 2014.gada 25.septembris. Partnerorganizācijas : Cazalla Intercultural (Lorka, Spānija); BTGA (Budapešta, Ungārija); Colour Space (Peša, Ungārija); Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” (Rīga, Latvija).

Projekta mērķi:

1. Veicināt jauniešos solidāru un uz integrāciju orientētu attiecību veidošanu. Casa del Popolo (Cilvēku māja) jau vairākus gadus ir vieta, kurā satikties dažādas izcelsmes un kultūru jauniešiem, turklāt Asti ir maz citu iespēju un vietu, kur jauniešiem īstenot aktivitātes. Tāpēc viens no mūsu mērķiem ir veidot dažādas aktivitātes sociālās integrācijas un solidaritātes veicināšanai, lai pilsētas sabiedrībā attīstītu daudzveidību un cīnītos pret kultūras nabadzību.

2. Mērķtiecīgi un pašiem baudot, piedāvāt cilvēkiem iespēju satikties. Aizsākot dzīvo grāmatu bibliotēku un izmantojot webradio mēs vēlamies cilvēkiem dot iespēju pašiem caur runāto valodu dalīties ar sabiedrību zināšanās, pieredzē un liecībās. Lai gan dalīties savā pieredzē mēdz būt grūti, šo cilvēku vēlme būt sabiedrības daļai ir stiprāka, tāpēc tā veicina vienaudžu solidaritāti un attīsta rīcību un līdzdarbošanos ar mērķi padarīt savu kopienu labāku.

3. Dot jauniešiem iespēju ar baudu pavadīt savu brīvo laiku izglītojošā veidā un ar sociālu ievirzi. Attīstīt dzīvo bibliotēku kā instrumentu kā instrumentu saskarsmei un jauniešu iekļaušanai. Ar to arī ceram jauniešos veicināt interesi pašiem iesaistītes aktivitāšu īstenošanā, balstoties uz savu kompetenci, vēlmēm un interesēm.

4. Īstenot apmācību programmas un kampaņas, lai veicinātu dzīvās bibliotēkas kā instrumenta atpazīstamību. Sadarbojoties ar Radiodietro (interneta radio) un SleepenwebTV (jauniešu vadītu interneta televīziju Asti apkārtnē) būs iespējas izplatīt informāciju par projektu.

5. Diskutējot un apmainoties ar idejām starp pārējām nacionālajām grupām vēlamies paplašināt mūsu skatījumu uz tēmām un problēmām Eiropas dimensijā, kurā jauniešiem būtu iespēja uzzināt par dažādiem diskriminācijas cēloņiem, ar kuriem saskaras Eiropas iedzīvotāji.

Plānotās aktivitātes:

Projekta pirmā daļa – sagatavošanās – ietver iepriekšējās plānošanas vizīti, kurā nacionālo grupu pārstāvjiem ir iespēja tikties un kopā sagatavot projekta īstenošanas darba kārtību un plānu.

Projekta otrais posms ir norisināsies nacionālā līmenī, kur katrā valstī projekta dalībnieki iegūs informāciju un pieredzi par dzīvajām bibliotēkām un savā starpā apmainīsies ar idejām par dažādām izstumtības un diskriminācijas situācijām, ar kurām jaunieši ir saskārušies, cīnījušies vai kurām bijuši liecinieki. Šī posma noslēgumā dzīvās bibliotēkas plānošanā un organizēšanā iesaistītajiem jauniešiem būs iespēja tikties ar pārējiem projekta partneriem, lai apmainītos ar iegūto informāciju par dzīvajām bibliotēkām, kā arī savu pieredzi un izstrādātajiem modeļiem metodes izmantošanai nacionālā pasākuma īstenošanā, kā arī projekta galvenā pasākuma – starptautiskā dzīvās bibliotēkas pasākuma īstenošanai.

Projekta noslēdzošajā posmā visas nacionālās grupas sadarbosies, plānojot un organizējot plašu dzīvās bibliotēkas pasākumu Lorkā Spānijā, kurā jaunieši izmantos projekta gaitā iegūtās zināšanas un pieredzi, kā arī radīs īsu dokumentālo filmu par savu pieredzi, piedaloties šajā projektā.

Living Books against Discrimination - Iepriekšējās plānošanas vizīte

Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" jauniešu pārstāvis Reinis Grāvītis no 16. līdz 18. novembrim piedalījās projekta "SHERBOOK: Living Books against Discrimination" iepriekšējās plānošanas vizītē Asti Itālijā, lai kopā ar pārējiem partneriem no Itālijas, Spānijas un Ungārijas sagatavotu vienotu darba plānu projetka īstenošanai visā tā laikā. Vairāk informācijas par projektu var lasīt sadaļā "Brīvprātīgajiem"