lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Atbalsti!

Jau vairāk nekā desmit gadus biedrība, paralēli sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai cilvēktirdzniecības upuriem, uz brīvprātības pamata veic dažādas preventīvas kampaņas, kas vērstas uz sabiedrības izglītošanu par cilvēktirdzniecības riskiem, kā arī brīvprātīgi uztur diennakts Uzticības tālruni 28612120.

Ja arī Jūs vēlaties ņemt dalību palīdzības sniegšanā līdzcilvēkiem, Jums ir iespēja atbalstīt biedrības "Patvērums "Drošā māja"" aktivitātes un sniegt savu ieguldījumu ziedojot. 

Kopš 2010.gada mūsu organizācijai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss.

Mēs būsim pateicīgi par ikvienu ziedojumu!

Rekvizīti ziedojumiem:

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””

Reģ. Nr. 40008117716

A/S Swedbank, kods HABALV22

Konta Nr. LV17 HABA 0551 0189 12383