lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Palīdzība

Nevalstiskā organizācija “Patvērums „Drošā māja”” nepārtraukti jau 14 gadus sniedz atbalstu personām, kuras izmantotas dažādās cilvēku tirdzniecības situācijās. Biedrības speciālistu mērķis ir mazināt cilvēku tirdzniecības sekas, palīdzēt cilvēku tirdzniecības upuriem, pilnībā ievērojot viņu cilvēktiesības. Organizācija nodrošina katram cilvēkam tiesības saņemt atbilstošu palīdzību un aizstāvību; veicina cilvēku tirdzniecībā cietušu personu rehabilitāciju un iekļaušanos sabiedrībā. Šo gadu laikā esam snieguši atbalstu vairāk nekā 150 cilvēku tirdzniecībā cietušām personām.

 Ja esi cilvēktirdzniecības upuris, zvani: +371 28612120 (diennakts tālrunis)


Mēs saviem klientiem nodrošinām:

  • sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kursu (līdz 180 dienām), kura laikā – klientiem tiek sniegtas individuālas jurista, sociālā darbinieka, psihologa (nepieciešamības gadījumā arī citu speciālistu) konsultācijas;
  • apmaksātu nokļūšanu līdz pakalpojuma sniegšanas vietai;
  • drošu patvērumu;
  • palīdzību juridisko dokumentu noformēšanā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursa laikā, kā arī, ja nepieciešams, personas pārstāvību tiesā;
  • ja nepieciešams, saņemt arī pirmās nepieciešamības preces (piemēram, pārtiku, medikamentus, apģērbu, apavus vai naudas līdzekļus to iegādei);
  • iespēju iesaistīties apmācībās un izglītības programmās;
  • u.c. pakalpojumus, kas nepieciešami konkrētā situācijā.

Pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursa pabeigšanas mēs nodrošinām atbalstu saistībā ar kriminālprocesu – psihosociālu palīdzību (individuālas jurista, sociālā darbinieka, psihologa konsultācijas); tulka pakalpojumus; palīdzību juridisko dokumentu noformēšanā; nepieciešamības gadījumā personas pārstāvību tiesā; piedāvājam piecas vienas stundas konsultācijas divu gadu laikā pēc sociālo pakalpojumu kursa pabeigšanas pie izvēlētā speciālista.

Dzīvē ir situācijas, kad ir nepieciešams kāda cita cilvēka atbalsts un palīdzība.

Mūsu speciālisti Jums šo palīdzību Jums var sniegt!

Kontakti:

Biedrība “Patvērums “Drošā māja””

Lāčplēša iela 75 - 1B, Rīga

Tālr.: (+371) 67898343 (darba laikā)

Tālr.: (+371) 28612120 (diennakts tālrunis) (LMT)

E-pasts: drosa.maja@gmail.com

Mājaslapa: www.patverums-dm.lv

Palīdzība tiek nodrošināta visā Latvijas teritorijā neatkarīgi no Jūsu dzīvesvietas.

Informējiet valsts (pašvaldības) iestādes pārstāvi par Jūsu vēlmi sazināties ar mums vai arī to dariet pastāvīgi!