lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Latviešu valodas apguve

Rīgas dome ik pa laikam piedāvā bezmaksas latviešu valodas kursus Rīgas iedzīvotājiem. Plašāku informāciju meklējiet Rīgas domes Sabiedrības Integrācijas departamentā www.iksd.riga.lv/public/40468.html 

Latviešu valodu ārzemnieki var apgūt privātos valodu mācību centros vai indvididuāli pie latviešu valodas pasniedzēja. Individuālu latviešu valodas pasniedzēju ērti var atrast izmantojot portālu www.ss.lv (latviešu un angļu valodā) vai arī sazinoties ar privātajiem valodu mācību centriem.

Ārvalstu studentiem, kuri Latvijā ierodas studēt, latviešu valodas kursi tiek piedāvāti izvēlētās mācību programmas ietvaros.

LATVIEŠU VALODAS APGUVE INTERNETA VIDĒ

Latviešu valodu ārzemnieki var apgūt arī interneta vidē.

Latviešu valodas aģentūra piedāvā vairākus interneta resursus latviešu valodas apguvei. Plašāku informāciju par tiem atradīsiet:

http://www.valoda.lv/Valodas_apguve/E-macibu_lidzekli/768/mid_578

Kurss iesācējiem: http://www.valoda.lv/Papildus_Materiali/eapmaciba2/default.htm

Kurss tiem, kuriem jau ir latviešu valodas priekšzināšanas: http://www.valoda.lv/Papildus_Materiali/LVA-2-dala/default.htm

Latviešu valodas aģentūras izstrādātie materiāli: http://valoda.lv/Metodika_pieaugusajiem/View_all_products

Noderīgi resursi latviešu valodas apguvei, ja ārzemniekam jau ir pamatzināšanas latviešu valodā:

http://valoda.ailab.lv/latval/

http://www.sazinastilts.lv/

VALODU MĀCĪBU CENTRI, KAS PIEDĀVĀ APGŪT LATVIEŠU VALODU

Dialogs AB www.dialogs-ab.lv

International House www.ihriga.lv

Valodu mācību centrs hwww.vmc.lv

Alius Lingua www.aliuslingua.lv

Nordisk www.nordisk.lv

Durbe Education Center www.durbe.edu.lv

Baltic Media Valodu mācību centrs www.valodukursi.lv

LatConsul www.latconsul.lv

Skrivaneks www.skrivanek.lv

BaltiImage www.baltimage.lv

Polyglot School www.polyglotskola.lv 

Izglītības un valodu centrs MIRTE www.mirte.lv

Mensarius www.mensarius.lv

WebTeachers www.webteachers.eu