lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Piespiedu darbs

Piespiedu darbs ir viena no cilvēku tirdzniecības formām. Būtiskākās pazīmes kā atšķirt piespiedu darbu no darba tiesisko attiecību strīdiem, ir vardarbība vai vardarbības piedraudējums personai. Piespiedu darba gadījumā persona tiek piespiesta veikt darbu vai sniegt pakalpojumus pret viņas gribu, lietojot vardarbību, draudus, viltu, kā arī, izmantojot personas atkarību no vainīgā vai bezpalīdzības stāvokli. Attiecīgi darba tiesisko attiecību strīdos nepastāv vardarbības, bet ir darba devēja un darba ņēmēja tiesiska rakstura konflikts.

Piespiedu darba pazīmes

-darbinieka ierobežošana;

-dokumentu atņemšana;

-komunikācijas liegšana un ierobežošana;

-piespiešana darīt to, ko darbinieks negrib;

-strādāšana bez darba līguma, apdrošināšanas, pusdienas pārtraukumiem un brīvdienām;

-traumu gūšanas gadījumos netiek sniegta medicīniskā palīdzība.

Par cilvēku tirdzniecību darbā vietā nevar runāt, ja darba devējs astoņu stundu vietā liek strādāt desmit vai piecu latu vietā maksā tikai trīs latus. Šādi pārkāpumi jārisina darba tiesisko attiecību kontekstā un tos nevar uzskatīt par cilvēku tirdzniecību.

Preventīvo pasākumu saraksts, kurus ņemot vērā, var samazināt risku kļūt par piespiedu darba upuri ārzemēs!

Cilvēku tirdzniecības darba ekspluatācijas nolūkā identificēšanas vadlīnijas

Kampaņa pret cilvēktirdzniecību "Pārdota brīvība"
Lai brīdinātu iedzīvotājus par cilvēku tirdzniecības iespējamajiem riskiem, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” no 2012. gada augusta līdz 2013. gada februārim organizēja informatīvo kampaņu „Pārdota brīvība”.