lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Rekvizīti

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””

Adrese: Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga, LV-1011
Tālr. nr. (+371) 67898343
Reģ.Nr. 40008117716
A/S Swedbank, kods HABALV22
Konta Nr. LV17 HABA 0551 0189 12383

Epasts: drosa.maja@gmail.com