Mākslas koučings kā atbalsta rīks integrācijai

Aizvadīta ceturtā koučinga sesija projektā „Migrant women inclusion through art coaching”

Ievietots: 31.05.2021

Trešdien, 2021.gada 26.maijā, norisinājās ceturtā, noslēdzošā koučinga sesija projektā „Migrant women inclusion through art coaching”. Šajā sesijā dalībnieces trenējās vizualizēt savas, ar karjeru saistītas vēlmes, sasniedzamos rezultātus, paredzēt šķēršļus un meklēt risinājumus to novēršanai.

Šādi uzdevumi palīdzēs sievietēm saprast, vai izvirzītie mērķi, plānojot biznesu vai meklējot darbu, vispār ir īstenojami realitātē, ieplānot labākos sasniedzamos rādītājus, savlaicīgi paredzēt iespējamās grūtības un rast piemērojamus risinājumus. Sesijas laikā sievietes pielietoja arī savu radošumu, uzdevumu vizualizācijas pārveidojot kolāžās.Projektu īsteno partneri no “Social-educational initiatives centre Plus” un Pieaugušo izglītības centra “BITE” (Lietuva), “Patvērums “Drošā māja”” (Latvija) un “IGITEGO” (Zviedrija). Projekta ilgums no 01.10.2019. -30.08.2021. Projekts tiek finansēts ar programmas NORDPLUS atbalstu. Projekta „Migrant women inclusion through art coaching (WIMTAC)”, līguma Nr. NPAD-2019/10149.

Aizvadīta trešā koučinga sesija projektā „Migrant women inclusion through art coaching”

Ievietots: 19.05.2021

Vakar, 2021.gada 19.maijā, norisinājās trešā koučinga sesija projektā „Migrant women inclusion through art coaching”. Sesijas ar nosaukumu “SMART” ietvaros dalībnieces trenējās izvirzīt mērķus, kuri būtu skaidri definēti, izmērāmi, reāli un sasniedzami, klientam atbilstoši un limitēti konkrētā laika dimensijā. Šāda prakse palīdzēs izvairīties no sekām, kas rodas izvirzot nepareizus mērķus, kā rezultātā tie netiek sasniegti, pamesti pusceļā, radot frustrāciju un bezspēcības sajūtu. Sesijas laikā sievietes darbojās arī radoši, ar zīmuļu un krītiņu palīdzību izliekot uz papīra savas domas un emocijas tēmas ietvaros.

Kā atzina pašas dalībnieces, sesijas laikā iegūtās zināšanas un treniņš, izpildot uzdevumus un atbildot uz kouča jautājumiem, palīdzēja novērtēt savus jau uzsāktos mērķus, viesa skaidrību tajā, kāpēc neizdodas sasniegt vēlamos rezultātus.

Projektu īsteno partneri no “Social-educational initiatives centre Plus” un Pieaugušo izglītības centra “BITE” (Lietuva), “Patvērums “Drošā māja”” (Latvija) un “IGITEGO” (Zviedrija). Projekta ilgums no 01.10.2019. -30.08.2021. Projekts tiek finansēts ar programmas NORDPLUS atbalstu. Projekta „Migrant women inclusion through art coaching (WIMTAC)”, līguma Nr. NPAD-2019/10149.

Notikusi otrā koučinga sesija projekta „Migrant women inclusion through art coaching” ietvaros

Ievietots: 12.05.2021

 

Trešdien, 2021.gada 12.maijā, notikusi otrā koučinga sesija projektā „Migrant women inclusion through art coaching”. Otrās sesijas “Darbs, kas sniedz gandarījumu” ietvaros dalībnieces, izmantojot zīmēšanas tehniku un atbildot uz kouča jautājumiem, fokusējās uz saviem sasniegumiem un iezīmēja savas stiprās puses, kas nākotnē palīdzēs īstenot veiksmīgu karjeru, strādājot darbu, kas sniedz gandarījumu un apmierinājumu.

Projektu īsteno partneri no “Social-educational initiatives centre Plus” un Pieaugušo izglītības centra “BITE” (Lietuva), “Patvērums “Drošā māja”” (Latvija) un “IGITEGO” (Zviedrija). Projekta ilgums no 01.10.2019. -30.08.2021. Projekts tiek finansēts ar programmas NORDPLUS atbalstu. Projekta „Migrant women inclusion through art coaching (WIMTAC)”, līguma Nr. NPAD-2019/10149.

Noritējusi pirmā projekta „Migrant women inclusion through art coaching” koučinga sesija

Ievietots: 06.05.2021


 

Trešdien, 2021.gada 5.maijā, veiksmīgi notikusi pirmā koučinga sesija projektā „Migrant women inclusion through art coaching”. Sesijas tēma “Nākotnes vīzija”, kā ietvaros dalībnieces ar radošu uzdevumu un jautājumu palīdzību ieskicēja virzienu savai vēlamajai nākotnes karjerai.

Projektu īsteno partneri no “Social-educational initiatives centre Plus” un Pieaugušo izglītības centra “BITE” (Lietuva), “Patvērums “Drošā māja”” (Latvija) un “IGITEGO” (Zviedrija). Projekta ilgums no 01.10.2019. -30.08.2021. Projekts tiek finansēts ar programmas NORDPLUS atbalstu. Projekta „Migrant women inclusion through art coaching (WIMTAC)”, līguma Nr. NPAD-2019/10149.

Projekta „Migrant women inclusion through art coaching” ietvaros aicinām pietikties koučinga sesijām sievietes - trešo valstu pilsones, kas pārvalda krievu valodu

Ievietots: 26.04.2021

  

Projekta „Migrant women inclusion through art coaching” ietvaros aicinām pietikties koučinga sesijām sievietes - trešo valstu pilsones, kas pārvalda krievu valodu.

Ja esi darba meklējumos, vai vēlies mainīt savu esošo karjeru, esi aicināta piedalīties četrās radošās darba sesijās, kuru ietvaros ar mākslas metožu palīdzību meklēsim atbildes uz Taviem jautājumiem, izvirzīsim mērķus un uzdevumus, soli pa solim meklēsim iespējas un risinājumus to sasniegšanai.

Nodarbības notiks 5., 12., 19., 26.maijā no plkst. 17:30 – 19:00 Zoom platformā. Lai piedalītos, būs nepieciešams dators ar kameru un mikrofonu, interneta pieslēgums un instalēta Zoom aplikācija (tālrunis nevar tikt izmantots). Dalība sesijās ir bezmaksas, taču pašai būs nepieciešams sagādāt dažus darba materiālus, kā papīrs, rakstāmais, krāsainie zīmuļi vai krītiņi, šķēres, līme, veci žurnāli.

Pieteikšanās atvērta līdz 3.maijam. Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots.

Pieteikumus lūdzam sūtīt uz e-pastu: ici.zemgale@gmail.com, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa nr. un e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīta saite dalībai sesijā. Tālrunis informācijai: +371 25719588.

Projektu īsteno partneri no “Social-educational initiatives centre Plus” un Pieaugušo izglītības centra “BITE” (Lietuva), “Patvērums “Drošā māja”” (Latvija) un “IGITEGO” (Zviedrija). Projekta ilgums no 01.10.2019. -30.08.2021. Projekts tiek finansēts ar programmas NORDPLUS atbalstu. Projekta „Migrant women inclusion through art coaching (WIMTAC)”, līguma Nr. NPAD-2019/10149.

Projekta „Mākslas koučings kā atbalsta rīks integrācijai” (WIMTAC) īstenošana

Ievietots: 22.02.2021

 

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” īsteno NORDPLUS projektu “Mākslas koučings kā atbalsta rīks integrācijai”* (WIMTAC) par migrantu sieviešu iekļaušanu darba tirgū, izmantojot mākslas koučingu. 

Projekta ietvaros ir izstrādāta novatoriska mākslas koučinga mācību programma un tiek plānotas izglītojošas mākslas koučinga sesijas, lai veicinātu migrantu sieviešu nodarbinātību. 2021.gada 19.februārī Skype platformā notika projekta partneru tikšanās, kuras laikā dalībnieki prezentēja izstrādātos mācību programmu moduļus un pārsprieda apmācību plānošanu un organizatoriskos jautājumus.

Projektu īsteno partneri no “Social-educational initiatives centre Plus” un Pieaugušo izglītības centra “BITE” (Lietuva), “Patvērums “Drošā māja”” (Latvija) un “IGITEGO” (Zviedrija). Projekta ilgums no 01.10.2019. -30.08.2021. Projekts tiek finansēts ar programmas NORDPLUS atbalstu. Projekta „Migrant women inclusion through art coaching (WIMTAC)”, līguma Nr. NPAD-2019/10149.

*Migrant women inclusion through art coaching

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" īsteno ERASMUS+ projektu "WIMTAC - Migrant Women Inclusion Through Art Coaching"

Ievietots: 06.01.2021

 

 

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” turpina īstenot NORDPLUS projektu “Mākslas koučings kā atbalsta rīks integrācijai”* (WIMTAC) par migrantu sieviešu iesaistīšanos darba tirgū, izmantojot dažādas interaktīvas atbalsta metodes. 

Šobrīd projektā tiek izstrādāta jauna mācību programma, kas paredz sniegt atbalstu sievietēm, kuras iebraukušas uz dzīvi valstī un vēlas veiksmīgi iekļauties darba vidē. Programmas izstrādē iesaistītas visas projekta dalībvalstis - Latvija, Lietuva un Zviedrija. Mācību programmas ietvaros tiks izstrādāti kopumā 12 apmācību moduļi, kas piedāvās iespējas migrantu sieviešu karjeras izaugsmei, izmantojot mākslas koučingu.

Projektu īsteno partneri no “Social-educational initiatives centre Plus” un Pieaugušo izglītības centra “BITE” (Lietuva), “Patvērums “Drošā māja”” (Latvija) un “IGITEGO” (Zviedrija). Projekta ilgums no 01.10.2019. -30.08.2021. Projekts tiek finansēts ar programmas NORDPLUS atbalstu. Projekta „Migrant women inclusion through art coaching (WIMTAC)”, līguma Nr. NPAD-2019/10149.

*Migrant women inclusion through art coaching

    

Projekta „Mākslas koučings kā atbalsta rīks integrācijai” (WIMTAC) ieviešana.

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” sākusi īstenot NORDPLUS projektu “Mākslas koučings kā atbalsta rīks integrācijai”* (WIMTAC) par migrantu sieviešu iesaistīšanos darba tirgū, izmantojot dažādas interaktīvas atbalsta metodes. Porjekta aktivitātēs ir paredzēts gan jaunas mācību programmas izstrāde, gan šīs programmas aprobācija. Ar programmas palīdzību projekta ieviesēji cer dot iespēju palīdzēt sievietēm, kuras ir ieradušās uz dzīvi citā valstī, ātrāk iejusties vietējā sabiedrībā, kā arī integrēties darba tirgū.

2019. gada 3. oktobrī Zviedrijas pilsētā Karlstādē notika projekta atklāšanas sanāksme, kuras ietvaros partneri apsprieda projekta ieviešanu un pārrunāja aktuālos projekta darbus.

Projektu īsteno partneri no “Social-educational initiatives centre Plus” un Pieaugušo izglītības centra “BITE” (Lietuva), “Patvērums “Drošā māja”” (Latvija) un “IGITEGO” (Zviedrija). Projekta ilgums no 01.10.2019. -30.08.2021. Projekts tiek finansēts ar programmas NORDPLUS atbalstu. Projekta „ (WIMTAC), līguma Nr. NPAD-2019/10149.

*Migrant women inclusion through art coaching