Mākslas koučings kā atbalsta rīks integrācijai

    

Projekta „Mākslas koučings kā atbalsta rīks integrācijai” (WIMTAC) ieviešana.

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” sākusi īstenot NORDPLUS projektu “Mākslas koučings kā atbalsta rīks integrācijai”* (WIMTAC) par migrantu sieviešu iesaistīšanos darba tirgū, izmantojot dažādas interaktīvas atbalsta metodes. Porjekta aktivitātēs ir paredzēts gan jaunas mācību programmas izstrāde, gan šīs programmas aprobācija. Ar programmas palīdzību projekta ieviesēji cer dot iespēju palīdzēt sievietēm, kuras ir ieradušās uz dzīvi citā valstī, ātrāk iejusties vietējā sabiedrībā, kā arī integrēties darba tirgū.

2019. gada 3. oktobrī Zviedrijas pilsētā Karlstādē notika projekta atklāšanas sanāksme, kuras ietvaros partneri apsprieda projekta ieviešanu un pārrunāja aktuālos projekta darbus.

Projektu īsteno partneri no “Social-educational initiatives centre Plus” un Pieaugušo izglītības centra “BITE” (Lietuva), “Patvērums “Drošā māja”” (Latvija) un “IGITEGO” (Zviedrija). Projekta ilgums no 01.10.2019. -30.08.2021. Projekts tiek finansēts ar programmas NORDPLUS atbalstu. Projekta „ (WIMTAC), līguma Nr. NPAD-2019/10149.

*Migrant women inclusion through art coaching