Integrācijas ABC - 3

SEB bankas darbinieki latviešu sarunvalodu apgūst mērķtiecīgi

Ievietots: 10.03.2020

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka martā latviešu sarunvalodas kluba nodarbības turpina 10 grupas, tai skaitā divas SEB bankas darbinieku grupas, kas mācības uzsāka šā gada janvārī. Abās grupās mācās 25 trešo valstu valstspiederīgie ar un bez latviešu valodas priekšzināšanām. Projekta vadītāja Zanda Rudene norāda, ka minēto divu sarunvalodas klubu dalībnieki neslēpj, ka valodas apguve viņiem patīk un uz nodarbībām tie nāk ar prieku.

Sākot no marta, abām grupām latviešu sarunvalodas kluba nodarbības notiek divas reizes nedēļā. Kursanti ar šādu tikšanās biežumu ir ļoti apmierināti, jo, viņuprāt, tas ir optimāls, lai apgūtu latviešu sarunvalodu. „Sarunvalodas apguve notiek ne tikai nodarbības telpās (ierastā vidē), bet arī ārpus tām – piemēram, kopā ar latviešu valodas skolotāju kursanti ir apmeklējuši arī Krišjāņa Barona muzeju, stāsta Z.Rudene,.”Jāteic, ka abu grupu dalībnieki latviešu sarunvalodu apgūst ļoti mērķtiecīgi – jo patiesi vēlas iegūt augstāku latviešu valodas zināšanu līmeni”. Kopumā abās grupās mācās personas no 11 valstīm: Krievijas, Uzbekistānas, Turcijas, Indijas, Dienvidāfrikas, Šrilankas, Baltkrievijas, Ēģiptes, Indonēzijas, Azerbaidžānas un Nigērijas.

Jau kopš oktobra dažādās Latvijas pilsētās – Liepājā, Rēzeknē, Cēsīs, Jelgavā Ventspilī, Rīgā - projekta „Integrācijas ABC – 3” ietvaros tiek organizētas latviešu sarunvalodas kluba nodarbības, kas ir paredzētas trešo valstu pilsoņiem ar dažādiem latviešu valodas zināšanu līmeņiem: savstarpējai komunikācijai, sarunvalodas attīstīšanai, valodas barjeras pārvarēšanai. Latviešu sarunvalodas kluba nodarbības ir bezmaksas. To ilgums ir 4 mēneši, 2 x nedēļā - viena nodarbība notiek 120 minūtes. Tās vada latviešu valodas pasniedzēji, kuriem ir pieredze latviešu valodas mācīšanā ārzemniekiem.

Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01

* Piezīme 16.03.2020.: Saistībā ar noteikto ārkārtas situāciju valstī, abām grupām šobrīd mācības ir pārtrauktas uz laiku 

Sirsnīgā gaisotnē noslēdzas pirmās latviešu sarunvalodas kluba grupas Liepājā nodarbības

Ievietots: 11.02.2020

Kopš pērnā gada novembra Liepājā notika latviešu sarunvalodas kluba nodarbības, kurās piedalījās trešo valstu pilsoņi no Jaunzēlandes, Gruzijas, Venecuēlas, Krievijas, Baltkrievijas, Šrilankas, Maķedonijas, Azerbaidžānas, Alžīrijas un Latvijas. 

„4.februārī pie mums, Liepājā, bija priecīgs notikums – sirsnīgā gaisotnē noritēja pirmās latviešu sarunvalodas kluba grupas dalībnieku "izlaidums"", stāsta Līga Krēsliņa, latviešu sarunvalodas kluba aktivitāšu koordinatore Liepājā. „Gaisotne bija ļoti emocionāla – apskāvieni, sarunas par nākotni un kopīgām tikšanās reizēm – jo klubiņa dalībnieki šo mēnešu laikā ir patiesi sadraudzējušies. Visiem bija ļoti žēl, ka mācības noslēgušās.”

Katram no klubiņa dalībniekiem tika pasniegta īpaši sarūpēta dāvana par Liepāju, par ko dažiem no kursantiem acīs sariesās asaras. „Kad pasniedza apliecības, latviešu valodas skolotāja katram personīgi izteica novēlējumus, ko pēcāk papildināja arī paši dalībnieki. Ir patiess prieks, ka latviešu sarunvalodas apguvēji ir izveidojuši paši savu Facebook grupiņu, lai arī turpmāk savstarpēji varētu komunicēt un uzturēt attiecības viens ar otru. Daži no kursantiem šobrīd ir tik ļoti sadraudzējušies, ka iet ciemos viens pie otra.”

Projekta vadītāja Zanda Rudene norāda, ka nodarbības janvārī noslēguši arī Rēzeknes latviešu sarunvalodas klubiņa grupas dalībnieki. Patlaban sarunvalodas klubiņa nodarbības notiek Ventspilī – divām grupām, Cēsīs un Jelgavā pa vienai grupai, Rīgā - septiņas grupas.

Jau kopš oktobra dažādās Latvijas pilsētās – Liepājā, Rēzeknē, Cēsīs, Jelgavā Ventspilī, Rīgā - projekta „Integrācijas ABC – 3” ietvaros tiek organizētas latviešu sarunvalodas kluba nodarbības, kas ir paredzētas trešo valstu pilsoņiem ar dažādiem latviešu valodas zināšanu līmeņiem: savstarpējai komunikācijai, sarunvalodas attīstīšanai, valodas barjeras pārvarēšanai. Latviešu sarunvalodas kluba nodarbības ir bezmaksas. To ilgums ir 4 mēneši, 2 x nedēļā - viena nodarbība notiek 120 minūtes. Tās vada latviešu valodas pasniedzēji, kuriem ir pieredze latviešu valodas mācīšanā ārzemniekiem.

Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01

Latviešu sarunvalodas klubs – vieta, kur apgūt un stiprināt valodas prasmes

Ievietots: 09.01.2020

Jaunais 2020.gads ir aizsācies arī  ar latviešu sarunvalodas klubiņa nodarbībām, kurās kopš pērnā gada novembra piedalās trešo valstu pilsoņi no Jaunzēlandes, ASV, Indijas, Šrilankas, Vjetnamas, Turcijas, Irākas, Sīrijas, Krievijas, Kazahstānas, Ukrainas, Pakistānas, Uzbekistānas un Brazīlijas. Ilze Norvaiša, latviešu sarunvalodas kluba aktivitāšu koordinatore Rīgā, stāsta, ka vairums dalībnieku, latviešu valodas apguvi uztver kā savu izaugsmes iespēju. „Kursanti vēlas ne tikai nostiprināt savu runātprasmi, bet arī uzzināt pieejamos resursus valodas, īpaši gramatikas, apguvei arī turpmāk. Liela interese ir par iespējām nokārtot latviešu valodas eksāmenu, par prasībām katram no valodas līmeņiem, kā arī valodas zināšanu prasības attiecībā uz profesijām Latvijā”. I.Norvaišas novērojumi liecina, ka latviešu sarunvalodas klubiņš tās dalībniekiem kalpo ne tikai kā valodas stiprināšanas rīks, bet arī kā vieta, kur satikties un diskutēt par svarīgiem jautājumiem attiecībā uz latviešu valodas apguvi, dalīties savos resursos un panākumos.

Šobrīd latviešu sarunvalodas klubs Rīgā notiek paralēli piecām grupām. Nodarbības latviešu sarunvalodas kluba grupās Rīgā tika uzsāktas novembrī un decembrī. 

Latviešu sarunvalodas kluba nodarbības ir bezmaksas. To ilgums ir 4 mēneši, 2 x nedēļā - viena nodarbība notiek 120 minūtes. Tās vada latviešu valodas pasniedzēji, kuriem ir pieredze latviešu valodas mācīšanā ārzemniekiem.

Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01

Rīgā latviešu sarunvalodas klubā piedalās trešo valstu pilsoņi no 13 valstīm

Ievietots: 06.12.2019

„Šobrīd latviešu sarunvalodas klubs Rīgā notiek paralēli divām grupām. Tajās aktīvi piedalās trešo valstu pilsoņi no Jaunzēlandes, ASV, Indijas, Šrilankas, Vjetnamas, Turcijas, Irākas, Sīrijas, Krievijas, Kazahstānas, Ukrainas, Pakistānas un Brazīlijas, kā arī brīvprātīgie no Latvijas, kuri vienlaikus darbojās biedrībā „Patvērums Drošā māja””, gan ir arī latviešu sarunvalodas kluba dalībnieku atbalsta personas,” informē Ilze Norvaiša, latviešu sarunvalodas kluba aktivitāšu koordinatore Rīgā.

Viņa norāda, ka kluba dalībniekiem ir ļoti dažādi latviešu valodas zināšanu līmeņi. „Ir dalībnieki, kuriem latviešu valodas zināšanas ir gandrīz nulle – viņu vidū, piemēram, ir studenti, kuri nesen ir ieradušies Latvijā un mācās kādā no Latvijas augstskolām. Tāpat nodarbībās piedalās arī personas, kuras Latvijā dzīvo jau vairākus gadus un, kurām jau ir latviešu valodas priekšszināšanas. Dažādais latviešu valodas zināšanu līmenis Latviešu sarunvalodas kluba dalībniekiem darbojas ļoti pozitīvi – viņi neformālā gaisotnē mācās un atbalsta viens otru!”, rezumē I.Norvaiša.

Nodarbības abās latviešu sarunvalodas kluba grupās Rīgā tika uzsāktas novembrī. Plānots, ka tās noslēgsies 2020.gada februārī.

Latviešu sarunvalodas kluba nodarbības ir bezmaksas. To ilgums ir 4 mēneši, 2 x nedēļā - viena nodarbība notiek 120 minūtes. Tās vada latviešu valodas pasniedzēji, kuriem ir pieredze latviešu valodas mācīšanā ārzemniekiem.

Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01

Latviešu sarunvalodas kluba nodarbības apmeklē dažādu valstu un vecuma dalībnieki

Ievietots: 25.11.2019

No 2019.gada 3.oktobra Rēzeknē projekta "Integrācijas ABC  - 3" ietvaros notiek latviešu sarunvalodas klubiņa nodarbības, kuras apmeklē gan jaunieši, gan vecāka gadu gājuma cilvēki  no Turcijas, Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas un Indijas. "Nodarbībās iepazīstam latviešu valodas izrunas īpatnības un skanīgumu, pārrunājam visdažādākos tematus, kā arī izspēlējam vairākas latviešu tautas rotaļas, kā piemēram: „Ādamam bij’ septiņdēl’, „Pirtiņa deg”, „Strautiņš,” stāsta aktivitātes koordinatore Marija Dubicka. "Apgūstot valodu, nodarbībās veiksmīgi tiek izmantota interaktīvā pieeja, izdziedot latviešu valodas skaņas, dziedot vienkāršas latviešu tautas dziesmas. Nodarbībām ir rūpīgi jāgatavojas, jo dalībniekiem ir ļoti dažāds uztveres ātrums un sagatavotības līmenis".

Viņa akcentē, ka katra latviešu sarunvalodas kluba nodarbība tiek vadīta gan angļu, gan krievu valodā. "Šobrīd uzsākam gatavošanos Ziemassvētkiem. Nodarbībās mācāmies un dziedam Ziemassvētku dziesmas latviešu valodā, tulkojam un pārrunājam latviešu tautas ticējumus. Plānojam iestudēt arī kādu nelielu pasaku. Prieks, ka katrā nodarbībā dalībnieki arvien vairāk  iegaumē vārdus latviešu valodā. Ir patīkami satikt klubiņa dalībmiekus uz ielas, jo viņi pirmie uzsāk sarunu latviski. Īpaši centīgi ir Erasmus studenti no Turcijas," rezumē M.Dubicka.

Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

Visos Latvijas reģionos aicina pieteikties latviešu sarunvalodas kluba nodarbībām

Ievietots: 23.09.2019

Vēlies uzlabot savas latviešu valodas zināšanas? Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” aicina Tevi pieteikties latviešu sarunvalodas kluba nodarbībām!

Latviešu sarunvalodas klubs paredzēts trešo valstu pilsoņiem ar dažādiem latviešu valodas zināšanu līmeņiem: savstarpējai komunikācijai, sarunvalodas attīstīšanai, valodas barjeras pārvarēšanai.

Latviešu sarunvalodas kluba nodarbības grupas tiks organizētas ne mazāk kā 10 valodas klubu dalībnieku un ne vairāk kā 15 dalībnieku sastāvā. Sarunvalodas kluba nodarbības ir bezmaksas. To ilgums: 4 mēneši, 2 x nedēļā, viena nodarbība ilgs 120 minūtes. Tās vadīs latviešu valodas pasniedzēji, kuriem ir pieredze latviešu valodas mācīšanā ārzemniekiem.

Papildu informācija un pieteikšanās:

Nodarbības Rīgā: tālrunis 29812232

Nodarbības Rēzeknē: tālrunis 29414010

Nodarbības Liepājā: tālrunis 25719118

Nodarbības Cēsīs: tālrunis 25719266

Nodarbības Jelgavā: tālrunis 25719588

Lai veicinātu personu, kuras ir trešo valstu valstspiederīgie un, kuras likumīgi uzturas Latvijā (imigrantu), iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, no šā gada augusta līdz 2020. gada 31. decembrim biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja”” īsteno projektu „Integrācijas ABC – 3”. Projekta svarīgākie uzdevumi ir ieviest imigrantiem paredzētu kvalitatīvu integrācijas kursa programmu un organizēt interaktīvus, izglītojošus un savstarpēju izpratni veicinošus pasākumus gan Latvijā dzīvojošo ārzemnieku, gan uzņemošās sabiedrības pārstāvjiem. Galvenās aktivitātes projekta gaitā būs latviešu sarunvalodas klubs, integrācijas kursi, starpkultūru komunikāciju veicinoši pasākumi, kā arī koprades un kopējo interešu pasākumi, kam dots vadmotīvs “Es un Tu = Mēs”.

Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

Startē projekts “Integrācijas ABC - 3”, lai imigranti iepazītu Latvijas kultūru un latviešus

Ievietots: 27.08.2019

Lai veicinātu personu, kuras ir trešo valstu valstspiederīgie un kuras likumīgi uzturas Latvijā (imigrantu), iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, no šā gada augusta līdz 2020. gada 31. decembrim biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja”” uzsākusi īstenot projektu „Integrācijas ABC – 3”.

Projekta svarīgākie uzdevumi ir ieviest imigrantiem paredzētu kvalitatīvu integrācijas kursa programmu un organizēt interaktīvus, izglītojošus un savstarpēju izpratni veicinošus pasākumus gan Latvijā dzīvojošo ārzemnieku, gan uzņemošās sabiedrības pārstāvjiem. Galvenās aktivitātes projekta gaitā būs integrācijas kursi, Latviešu sarunvalodas klubs, starpkultūru komunikāciju veicinoši pasākumi, kā arī koprades un kopējo interešu pasākumi, kam dots vadmotīvs “Es un Tu = Mēs”.

Sekmīga integrācija ir iespējama tad, ja imigrantiem tiek sniegta iespēja gūt pamatzināšanas vietējās sabiedrības vēstures, kultūras, politiskās situācijas un institūciju jomā. Integrācijas kursu apmeklētāji izzinās Latvijas vēstures pamatvērtības un valsti, tās politisko sistēmu, gūs zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīsies ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī - zināšanas par Latvijas kultūru, tradīcijām un iemaņas starpkultūru dialoga veidošanā. Bezmaksas integrācijas kursos plānots apmācīt 750 imigrantus Rīgas, Zemgales, Kurzemes, Vidzemes un Latgales reģionos.

Savukārt Latviešu sarunvalodas kluba nodarbības būs veltītas tam, lai neformālā un draudzīgā gaisotnē nostiprinātu latviešu valodas prasmes, veicinātu sarunvalodas pielietošanu ikdienā un mazinātu runas barjeru. Arī kluba nodarbības paredzētas visos Latvija reģionos.

Iepazīstinot imigrantus ar latviešu un citu Latvijā dzīvojošo tautu kultūru, tiks organizēti četri starpkultūru komunikāciju un socializāciju veicinoši pasākumi. Šī gada izskaņā norisināsies Starpkultūru diena, kurā imigranti kopā ar vietējās sabiedrības pārstāvjiem varēs iepazīt Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un tikties kopīgā pēcpusdienā pie tējas tases. Nākamajā gadā vienus no pasaulē senākajiem pavasara saulgriežu svētkiem – Novrūzu varēs svinēt Tautu draudzības Pavasara festivālā. Iepazīt latviešu Lieldienu tradīcijas, senos amatus un kultūrvēsturisko mantojumu projekta dalībnieki varēs Tradīciju dienā Brīvdabas muzejā. Daudzveidīga programma paredzēta arī Tolerances dienai veltītā pasākumu ciklā: meistarklases dažādu tautu kultūru iepazīšanai, diskusijas par toleranci, tās izpratni un piemēriem ikdienā, kā arī koncerts “Dziesmu un deju kaleidoskops” ar poļu, burjatu, krievu un latviešu māksliniecisko kolektīvu piedalīšanos. 

Koprades un kopējo interešu pasākumos imigranti tiks aicināti radoši iesaistīties un aktīvi līdzdarboties. Tā, piemēram, Liepājā kopā ar Austrasbērniem tiks veidota neliela koncertprogramma, Rēzeknē – iestudēta teātra izrāde, bet Rīgā taps muzikāla izrāde. Vēl paredzētas tikšanās pie tējas tases, kopīgas ekskursijas, sarunu vakari “Kultūru šarms”, gleznošanas nodarbības, radošās darbnīcas un daudzas citas aktivitātes. 

Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01 .

Latviešu sarunvalodas klubs Rīgā 2.12. | Patvērums Drošā Māja
Latviešu sarunvalodas klubs Rīgā, 2.12.
Latviešu sarunvalodas kluba nodarbība Rīga | Patvērums Drošā Māja
Latviešu sarunvalodas kluba nodarbība, Rīga
Latviešu sarunvalodas kluba nodarbība Rēzekne | Patvērums Drošā Māja
Latviešu sarunvalodas kluba nodarbība, Rēzekne
Latviešu sarunvalodas kluba nodarbība Jelgava | Patvērums Drošā Māja
Latviešu sarunvalodas kluba nodarbība, Jelgava
Latviešu sarunvalodas kluba nodarbība Liepāja | Patvērums Drošā Māja
Latviešu sarunvalodas kluba nodarbība, Liepāja