Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Aktualizēts informatīvais materiāls „Latvija – valsts pie Baltijas jūras”

Ievietots: 30.03.2017

                  

Lai mazinātu pielāgotas informācijas par bēgļu pienākumiem un tiesībām trūkumu, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ir aktualizējusi informatīvo materiālu patvēruma meklētājiem “Latvija – valsts pie Baltijas jūras”, papildus latviešu valodai, nodrošinot tā tulkošanu arī arābu, darī, angļu un franču valodās.

„Šis materiāls nodrošinās iespēju par Latviju, kā jauno mītnes zemi uzzināt daudziem patvēruma meklētājiem, kuri ierodas Latvijā,” uzsver projekta vadītāja Gunta Vīksne. “Lai informācija tajā būtu šiem cilvēkiem viegli uztverama un praktiski lietojama, mēs pieaicinājām palīgos arī mērķa grupas pārstāvjus, kuri sniedza ieteikumus informācijas sagatavošanas procesā”.

Informatīvajā materiālā ir iekļautas kopumā 22 tēmas: vispārīga informācija par Latviju; personu apliecinoši dokumenti Latvijā; Latvijas iedzīvotāju tiesības, pienākumi un atbildība; Latvijas vēsture; valsts svētki (brīvdienas); Latvijas klimats un laika apstākļi; sabiedriskais transports; bankas; ceļu satiksmes noteikumi Latvijā; tālrunis, pasts un internets; patvēruma meklētāja tiesības un pienākumi; veselības aprūpe; sociālās drošības tīkls Latvijā, sociālās palīdzības sistēma Latvijā; dzīvokļu meklēšana un dzīvokļu tirgus; izglītība; nodarbinātība un darba meklēšana; brīvā laika pavadīšanas iespējas; reliģija; latviešu valodas apguve; kur zvanīt steidzamos gadījumos.

G.Vīksne norāda, ka informatīvā materiāla versija latviešu valodā paredzēta, galvenokārt dažādu nozaru speciālistiem, tai skaitā Latvijas pašvaldību darbiniekiem. Paredzēts, ka materiāls būs elektroniski pieejams arī mājaslapā www.beglis.lv/www.refugees.lv un izdrukas veidā - Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki” dzīvojošiem patvēruma meklētājiem - kā mācību līdzeklis latviešu valodas apguves veicināšanai.

Materiāls “Latvija – valsts pie Baltijas jūras” tiks pavairots biroja apstākļos. Šobrīd pieejama ir šī materiāla versija latviešu valodā<< Biedrības pārstāvji informē, ka tuvāko nedēļu laikā pieejamas būs arī versijas arābu, darī, angļu un franču valodās.

Informatīvais materiāls tapis projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” ietvaros. Projektu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com