Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

25. janvārī - izglītojošs seminārs par bēgļu integrāciju Latvijas sabiedrībā

Ievietots: 22.01.2013

   

Eiropas Bēgļu fonda finansētā projekta „Latvija – manas mājas” ietvaros, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” speciālisti 25. janvārī, Rīgā, Lāčplēša ielā 41, 2. korp., 4. st., no plkst. 10:00 līdz 14:00,  organizē tikšanos ar Rīgas pilsētas Sociālā dienesta darbiniekiem. Plānots, ka tās laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar projekta aktualitātēm, patvēruma procedūru Latvijā un tiesisko regulējumu, kā arī tiks piedāvāts praktisks piemērs bēgļa (ģimenes) integrācijā Latvijas sabiedrībā. Jaunāko informāciju par patvēruma tiesisko regulējumu sniegs Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadošā referente L. Geidāne.

Gunta Vīksne, projekta “Latvija – manas mājas” kuratore/ atbalsta persona: “Attiecībā uz bēgļu un alternatīvo statusu saņēmušo personu integrāciju ir praktiski jāskaidro un jāparāda, ka integrācija nevar tikt atstāta tikai pašu cilvēku rokās. Tajā jāiesaistās arī sabiedrībai. Līdz ar to pašvaldību darbinieki tiek aicināti izvērtēt iespējas uzņemt savās pašvaldībās kādu bēgli vai bēgļa ģimeni, nākotnē paaugstinot vietējā sabiedrībā iecietību, toleranci un sapratni pret jaunpienācēju pašvaldībā, veicinot divvirzienu integrācijas procesu un komunikāciju”.

Tā kā Latvijas sabiedrībai nav pietiekošas izpratnes par bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, šādas tikšanās ar pašvaldību darbiniekiem tiek organizētas gan Rīgā, gan reģionos. To laikā nozares praktiķi sniedz savu skatījumu uz bēgļu nodarbinātību, kultūršoku un kultūru dialogu, dzīves uzsākšanu pēc bēgļa statusa saņemšanas u.c.

Pašvaldību darbinieku izglītošanas par bēgļu jautājumiem mērķi:
- veidot izpratni par bēgļu jautājumiem, kas mazinātu sociālo spriedzi sabiedrībā kopumā,
- sniegt praktisku informāciju, kā strādāt ar bēgļiem, tai skaitā arī pievēršot uzmanību kultūras atšķirībām,
- iedrošināt pašvaldības uzņemt bēgļus, tādējādi samazinot Rīgas un Ropažu pašvaldībām uzlikto atbildību par bēgļu integrāciju.

Sniegtā informācija tiek veidota, balstoties tieši uz lektoru praktisko pieredzi un labās prakses piemēriem, kas iegūti biedrībā, strādājot ar bēgļiem.

EBF projekts Nr. AK/PDM/EBF/2011/1 "Latvija - manas mājas" uzsākts 2012. gada 1. septembrī un turpināsies līdz 2012. gada 31. maijam.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju ievietoja:

Rasa Saliņa

(+371) 29145314

rasa.salina@gmail.com