HERE - SOCIAL ECONOMY OF PROXIMITY

Erasmus+ projekts “HERE – Social Economy of Proximity” veiksmīgi uzsācies

Ievietots: 18.02.2021

 

Erasmus+ projekts “HERE – Social Economy of Proximity” veiksmīgi uzsācies 2020. gada novembrī. Projekta sākuma posmā ir identificēta mērķa grupa un projekta īstenošanas apkaimes: kopā 6 dažādi reģioni, 3 dažādās valstīs. Izvēlētās apkaimes atšķiras pēc izmēra, atrašanās vietas (piepilsētā vai lauku reģioni), kā arī pēc iedzīvotāju skaita. Dažādas apkaimes izvēlētas, lai projekta noslēgumā izvērtētu projekta ietekmi uz vāji attīstītiem rajoniem kopumā un, lai izprastu projekta rezultātā gūto zināšanu potenciālo pielietošanu dažādos reģionos: lauku vai piepilsētas.

COVID-19 pandēmijas ietekmē projekta īstenošana noris attālināti un ir atcelts HERE – “Social Economy of Proximity” seminārs klātienē – Spānijā. Nākamais projekta seminārs paredzēts Beļģijā 2021.gada jūnijā. Neskatoties uz pandēmijas ietekmi, projekta pirmajā ceturksnī veiksmīgi norisinās darbs pie vāji attīstīto reģionu atpazīšanas, izpētes un projekta īstenošanas vietu izvēles.

Projekta pirmajā posmā profesionāļu komanda izstrādājusi intervijas, kas atvieglos darbu reģiona izpētē. Izvēlētajos projekta īstenošanas reģionos tiek intervētas privātpersonas, uzņēmēji, nevalstiskas organizācijas, pašvaldību un valsts iestādes, lai izzinātu izvēlēto reģionu uzņēmējdarbības potenciālu un uzsāktu darbu pie turpmākajiem projekta soļiem. Intervijās iegūtie dati tiks apkopoti un analizēti, lai noteiktu potenciālo reģionā īstenojamās uzņēmējdarbības veidu. Izprotot reģionā iztrūkstošo uzņēmējdarbības potenciālu, nozares speciālisti piemeklēs vislabāk piemērojamo uzņēmējdarbības attīstības metodiku, kas atbilst reģiona vajadzībām un uzsāks darbu pie nākamā projekta posma – biznesa inkubatora izveides.

Biznesa inkubatora sākums paredzēts 2021.gada novembrī. Šajā posmā tiks piesaistītas finanses, lai personas, kurām prasmju trūkuma dēļ grūti iekļauties darba vidē, ar profesionāļu un mentoru, kas aktīvi darbojas uzņēmējdarbībā vai pārzina sfēru, palīdzību uzsāktu un attīstītu savu biznesa ideju.

 

“Projektu “HERE - SOCIAL ECONOMY OF PROXIMITY” īsteno biedrība "Patvērums "Drošā māja"" un partneri. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. 020-1-LV01-KA204-077456

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" īsteno ERASMUS+ projektu "HERE - SOCIAL ECONOMY OF PROXIMITY"

Ievietots: 14.01.2021

Projekta mērķis: izstrādāt biznesa inkubācijas metodiku cilvēkiem, kuriem prasmju trūkuma dēļ grūti iekļauties darba vidē. Īpaša uzmanība tiks pievērsta vāji attīstīto rajonu iemītniekiem. Projekta ietvaros tiks veicināta vietējā sociālā ekonomika: tiks izveidota apkaimes vajadzību karte, apmācīti vāji attīstīto apkaimju iedzīvotāji, dodot viņiem izpratni par to, kā iespējams radīt uzņēmumus un darba vietas, kā arī kļūt konkurētspējīgiem darba tirgū. Visa projekta laikā apkopotā informācija vēlāk tiks ievietota MOOC (masveida atklātie tiešsaistes kursi).

Projekts ilgs no 01.11.2020. līdz 30.04.2023.

 

“Projektu “HERE - SOCIAL ECONOMY OF PROXIMITY” īsteno biedrība "Patvērums "Drošā māja"" un partneri. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. 020-1-LV01-KA204-077456