Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Young People Combating Hate Speech On-line

Jauni cilvēki pret naida runu internetā

Termins „naida runa” ir saprotams kā naidīga rakstura izpausmes veids, kas veicina vai attaisno rasu naidu, ksenofobiju, antisemītismu vai citas uz naida pamata balstītas formas, t.sk. agresīvu nacionālismu, diskrimināciju un naidu pret minoritātēm vai imigrantu izcelsmes cilvēkiem.

„Young People Combating Hate Speech On-line” ir Eiropas Parlamenta jauniešu sektora projekts, kas tiek realizēts laika posmā no 2012. līdz 2014. gadam. Tā mērķis ir naida runu, kuru pamatā ir rasisms un diskriminācija, izplatības samazināšana interneta vidē ar nevalstisko organizāciju un jauniešu palīdzību, kuri tiks apmācīti naida runas atpazīšanai un tālākai rīcībai, lai novērstu šādu cilvēktiesību pārkāpumu.

Projekta laikā tiks rīkotas starptautiska un nacionāla mēroga kampaņas, lai vēstījums nokļūtu līdz mērķauditorijai pēc iespējas tiešākā veidā.

Visas minētās aktivitātes tiks organizētas izmantojot dažādu Eiropas valstu nevalstisko organizāciju pieredzi par tēmu „visi citādi – visi vienlīdzīgi”. Arī biedrības „Patvērums „Drošā māja”” jaunieši tika pārstāvēti un pieredzē dalījās sagatavošanas seminārā oktobrī Strasbūrā. Semināra laikā tikās dažādu valstu nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas, daloties savā pieredzē , kopīgiem spēkiem izveidoja projekta aktivitāšu plānu. Plānā iekļauti semināri, konferences, apmācības (piemēram, publisko rakstu veidošanā „blogeriem”), kā arī starptautiskās kampaņas mājas lapas izstrāde 2013. gada sākumā.

Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” brīvprātīgie pārstāvēja biedrību arī starptautiskās apmācībās 2012. gada novembra beigās Budapeštā, kā arī plāno iesaistīsies citās projekta aktivitātēs.