Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Tikšanās ar RSU Konfūcija Centru

2017.gada maijā biedrībā "Patvērums "Drošā māja"" viesojās Rīgas Stradiņa universitātes Konfūcija centra pārstāvji. Centrs nodrošina ar Ķīnu saistītu pētniecisko projektu īstenošanu, popularizē ķīniešu kultūru un valodu akadēmiskā līmenī, kā arī organizē ķīniešu valodas apmācību. Tikšanās laikā viesi iepazinās ar Informācijas centra imigrantiem (ICI) darbību un tā sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī tika pārrunāta turpmākā sadarbība ar ķīniešu kopienu Latvijā. ICI tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Centra darbību nodrošina un attīsta biedrība „Patvērums „Drošā māja”. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1. Ievietots 21.06.2017.