Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Starptautiskā migrantu diena – praktiska iespēja iepazīt līdzcilvēkus

Ievietots: 17.12.2012

Šodien, Starptautiskās migrantu dienas ietvaros, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” organizē pasākumu „Vanishing the borders*”. Tās mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar citu tautību pārstāvju, kuri uzturas Latvijā, pieredzi un iemesliem, kādi viņus ir atveduši uz Latviju, kā arī nākotnes perspektīvām. Norises vieta un laiks: Rīgā, Dzirnavu iela 51, grāmatnīca „Robert’s Books”, no plkst. 15:00 līdz 19:00. Pasākuma apmeklētāji tiks iepazīstināti ar irāņu, indiešu, ukraiņu un citu tautību pārstāvju pieredzi, ieklausoties „dzīvo grāmatu”  - imigrantu no vairākām pasaules valstīm - dzīvesstāstos.

Sandra Zalcmane, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja: „Migrācijas process ir bijis nepartraukts, cik vien cilvēce sevi atceras. Šodien mēs daudz runājam par emigrāciju – Latvijas iedzivotāju izbraukšanu no Latvijas valsts. Taču par imigrāciju lielākoties mēs runājam ar negatīvu pieskaņu. Latvijā uz 01.07.12. ir reģistrētas vairāk kā 150 dažādas tautības**. Tas nozīmē, ka Latvija jau šobrīd ir  daudznacionāla valsts. Lai iepazītos kaut vai ar nelielu daļu no Latvijā dzivojošiem citu tautību pārstāvjiem, šodien, pasākumā „Vanishing the borders”, ikvienam tiek dota iespēja klātienē uzzināt  par viņu dzīves pieredzi Latvijā.” 

Jau šā gada decembrī biedrība, iesaistot sadarbības partnerus – biedrību „Sabiedrības politikas  centrs PROVIDUS”, nodibinājumu „Baltijas reģionālais fonds”, uzsāk jaunu atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”***. Tā mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Lai nodrošinātu trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas sabiedrības aktīvu līdzdalību integrācijas procesā, projekta ietvaros ar dažādu metožu pielietošanu tiks piedāvāta latviešu valodas un latviešu sarunvalodas mācīšanās, mācību kursiem piesaistot aktīvus Latvijā dzīvojošus brīvprātīgos. Plānots, ka apmācības notiks Moodle vidē, tiks vizualizēti interneta resursi integrācijai, sniegti sociālā darbinieka un juristu pakalpojumi. Īpaši pasākumi plānoti sievietēm ar bērniem radošajā darbnīcā un pašpalīdzības grupā. Lai paaugstinātu trešo valstu valstspiederīgo informētības līmeni, tiks piedāvāta televīzijas raid’ijumi integrācijai, organizētas informatīvās dienas reģionos un Sprīdīša skola, veidots vizuālais materiāls par kopīgo starp kultūrām. Projektā tiks iesaistīti brīvprātīgie un izveidota dialoga platforma starp institūcijām. 

Jau kopš 2009. gada biedrība realizējusi dažādus projektus****, kuru mērķis bija nodrošināt resursu centra imigrantiem darbību, organizēt un sniegt praktisku palīdzību bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, tai skaitā latviešu valodas apgūšanu, sniegt sociālpsiholoģiskos un adaptācijas pakalpojumus, piedāvājot juristu, sociālo darbinieku un citu speciālistu konsultācijas, izstrādāt informatīvos materiālus un aktualizēt un veicināt sabiedrības izpratni par imigrantu tematiku. 

„Vanishing the borders” organizē biedrības „Patvērums „Drošā māja”” brīvprātīgo jauniešu grupa. 

*robežu nojaukšana (no angļu valodas)

**Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc nacionālā sastāva un valstiskās piederības, Iekšlietu ministrijas Pilsonības un Imigrācijas lietu pārvaldes mājas lapā publicētie dati uz 01.07.2012.

***Projektā plānotās aktivitātes atbilst vairākiem politikas plānošanas dokumentā „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012. – 2018.gadam” iekļautajiem mērķiem.

****„Multidisciplinārā atbalsta sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem”, „Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem” (2011.g.), ” Tikšanās telpa” (2009.).

Informāciju ievietoja:

Rasa Saliņa

(+371) 29145314

rasa.salina@gmail.com

 

Vanishing Borders - 18. decembrī

Starptautiskās migrantu dienas ietvaros, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” brīvprātīgo jauniešu grupa organizēja pasākumu „Vanishing Borders".