Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Projekts "Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā"

Brīvprātīgie sagatavojuši forumteātra nodarbību ciklu par cilvēktirdzniecību

24.02.2015. Ap 100 interesentu no Madonas skolām, Kusas un Praulienas jauniešu centriem 18.februārī Madonā, Jaunatnes multifunkcionālajā centrā KUBS , apmeklēja pirmo no 15 paredzētajām forumteātra nodarbībām. Gan jaunieši, gan pedagogi un jaunatnes darbinieki praktiski izspēlēja cilvēktirdzniecības procesu, apgūstot ar to saistītos riskus un attīstot iemaņas savas drošības uzturēšanai.

 Viens no biedrības “Patvērums “Drošā māja”” nodarbības vadītājiem Reinis Grāvītis skaidro, ka forumteātris ir neformālās izglītības metode. Ar to tiek radīta droša vide, kurā izspēlēt dažādas situācijas, un pieļaut kļūdas, tās uzreiz labojot. “Nodarbībā tiek apgūts gan pareizās rīcības modelis, gan attīstītas iemaņas atpazīt nepareizu, nedrošu un pat nelegālu rīcību”.

 „Tā kā apmācības par šādu tematiku Madonas novada jauniešiem notika pirmo reizi, tāpēc no jauniešu puses bija liela ieinteresētība un skolotāju, jaunatnes darbinieku atbalsts. 2,5 stundas „aizskrēja” nemanot – aktīvi klausoties, iesaistoties grupu darbā, apskatot Pretcilvēktirdzniecības informatīvo treileri*, iestudējot un parādot dotās situācijas drāmas, analizējot konkrētus gadījumus un pārrunājot, ko vajadzētu darīt, lai šādas situācijas nenotiktu. Esmu patiesi gandarīta, ka forumteātra nodarbība varēja notikt pie mums – Madonā,” atzīst Nadja Niedrīte Jaunatnes multifunkcionālā centra KUBS vadītāja.

Viņa stāsta, ka pat vēl pēc nodarbības, daļa jauniešu palika uz sarunām ar „Patvērums „Drošā māja”” jauniešiem.

Uz jautājumu „Ko Tu ieguvi, piedaloties šajā forumteātra nodarbībā?”, jaunieši atbildēja:

„Aktiermākslas nostiprināšanas pieredzi un ieskatu cilvēku tirdzniecības tematikā. Ļoti vērtīgi bija dzirdēt un piedalīties!” uzskata Tomass.

Lorita ieguva zināšanas par cilvēktirdzniecības veidiem, kurus iepriekš, savā prātā, nebija saistījusi ar cilvēku tirdzniecību. „Uzzināju dažādus piemērus no dzīves, ar kuriem varu turpināt dalīties tālāk un cilvēkus iedrošināt būt uzmanīgākiem savas darbavietas izvēlē ārzemēs, un patiesībā, arī tepat Latvijā. Ieguvu arī informāciju par drošu darba, dzīvesvietas atrašanu. Bija vērtīgas, saturīgas sarunas, kā arī tika atbildēti jautājumi, kurus pati neiedomātos uzdot.”

„Vēl plašāk uzzināju kā notiek cilvēktirdzniecība. Pārliecinājos, ka cilvēku tirdzniecības upuris var būt jebkurš un par tādu var kļūt ļoti vienkārši, pat mazas neuzmanības dēļ,” domā Linda.’

„Nodarbībā iemācījos to, ka pirms likt savu parakstu uz kāda dokumenta, ir jāpārliecinās, jānoskaidro, jāsatiekas un visādi citādi jābūt drošam par darba izvēli!” iespaidos dalās Kristiāna.

Nākamā forumteātra nodarbība paredzētas Olainē un Saldū.

2015.gadā ar cilvēktirdzniecības tēmu, izmantojot biedrības brīvprātīgo sagatavoto forumteātra metodi, plānots iepazīstināt vismaz 400 jauniešu visā Latvijā.

*Pretcilvēktirdzniecības informatīvajā treilerī izvietotā ekspozīcija atspoguļo vairākas cilvēku tirdzniecības formas, kuras ir izplatītas Latvijā un pasaulē. Jauniešiem tādējādi tiek nodrošināta iespēja iegūt vizuālo informāciju, lai radītu priekšstatu par problemātikas mērogu. 

Projektu „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Tas tiek īstenots jau kopš 2013.gada jūlija un tā ietvaros notiek dažādas aktivitātes cilvēku tirdzniecības problemātikas mazināšanai. Kā mērķa grupa projektā ir iesaistīti „Patvērums „Drošā māja”” biedri, darbinieki, brīvprātīgie, kā arī citas nevalstiskās organizācijas.

Vēlies kļūt par brīvprātīgo? Laipni aicināts pievienoties mūsu komandai! :)

Sazinies ar mums:

e-pasts: drosa.maja@gmail.com, tālr. 67898343!

Brīvprātīgo sapulces - katru piektdienu, plkst. 18:00, biedrības "Patvērums "Drošā māja"" telpās - Rīgā, Lāčplēša ielā 41. 

Seko mūsu jaunumiem @ Facebook Draugiem Twitter Youtube!        

   

 

NVA filiāles sadarbosies cilvēku tirdzniecības mazināšanai

17.06.2014. Lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību, meklējot un izvērtējot potenciālā darba iespējas, projekta „Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” ietvaros 28 Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs* visā Latvijā sākot ar jūnija mēnesi tiek izvietoti informatīvi plakāti ar Uzticības tālruni cilvēku tirdzniecības mazināšanai.

Foto: Brīvprātīgie Uzticības tālruņa plakātus gatavo nosūtīšanai uz NVA filiālēm

„Ar Nodarbinātības valsts aģentūru biedrībai jau vairāku gadu garumā ir izveidojusies laba sadarbība, īstenojot preventīvos pasākumus, kas vērsti uz cilvēktirdzniecības problemātikas mazināšanu. Ceram, ka šī projekta ietvaros aptvertā jaunā mērķa grupa – sezonas darba Latvijā vai ārvalstīs meklētāji – izmantos iespēju konsultēties ar Uzticības tālruņa operatoriem un tādējādi sevi pasargās no nepatīkamiem pārsteigumiem,” atzīmē Sandra Zalcmane, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja.

Latvijā pirmā bezmaksas Uzticības tālruņa (+371) 28612120 līnija pērn tika izveidota, lai ikviens interesents varētu operatīvi saņemt informāciju par nepieciešamo rīcību konkrētajā situācijā un izmantotu to kā vienu no resursiem, ja ir nepieciešama palīdzība cilvēku tirdzniecības gadījumos Latvijā vai ārvalstīs. Šogad iedzīvotāji šo tālruni izmantojuši ir 113 reizes. Visbiežāk pēc konsultācijām cilvēki ir vērsušies, lai iegūtu vispārēju informāciju par cilvēku tirdzniecību – noskaidrotu, kas ir cilvēku tirdzniecība, kā atpazīt tās formas - fiktīvas laulības, piespiedu darbs un seksuāla ekspluatācija. Iedzīvotāji tālruņa konsultācijas izmantojuši kā  preventīvu resursu, lai paši zvanītāji un viņu tuvinieki nenokļūtu situācijā, kas saistīta ar cilvēktirdzniecību.

NVA direktore Inese Kalvāne: „Darba meklētājiem jābūt labi informētiem, lai darba meklējumi būtu droši. Darba meklētāju informēšanai un brīdināšanai par iespējamajiem riskiem gan ārvalstīs, gan Latvijā mēs allaž esam pievērsuši lielu uzmanību. Tā, piemēram, bezmaksas konsultācijas par nodarbinātības un mācību iespējām, kā arī dzīves un darba apstākļiem Eiropas valstīs visiem interesentiem sniedz mūsu EURES konsultanti, labi palīgi drošas darba meklēšanas jautājumos ir arī NVA karjeras konsultanti. Sadarbojoties ar Ārlietu ministriju, mēs regulāri izdodam un izplatām informatīvos materiālus par to, kas jāzina, ja tiek meklēts vai atrasts darbs ārzemēs. Liela nozīme ir mūsu sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām. Esmu gandarīta, ka, sadarbojoties ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"" un izvietojot NVA filiālēs plakātus ar Uzticības tālruni cilvēktirdzniecības mazināšanai, mēs uzskatāmi pievērsīsim savu klientu uzmanību tādai bīstamai parādībai kā cilvēktirdzniecība. Gribu vēlreiz atgādināt, ka darba meklētājiem jābūt zinošiem, nedrīkst paļauties tikai uz darbiekārtotāju solījumiem, visām savstarpējām saistībām jābūt dokumentāri apstiprinātām, rūpīgi jālasa  visi parakstam piedāvātie dokumenti un jāzina, kur vērsties, nonākot grūtībās.”

Ar mērķi atbalstīt sabiedrības informēšanu par cilvēku tirdzniecību, aktivitātēs iesaistījies sociāli atbildīgs darbā iekārtošanās portāls www.irdarbs.lv, nodrošinot Uzticības tālruņa plakātu dizaina izstrādi un druku.

*NVA filiāles atrodas Aizkrauklē, Alūksnē, Balvos, Bauskā, Cēsīs, Daugavpilī, Dobelē, Gulbenē, Jēkabpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Krāslavā, Kuldīgā, Liepājā, Limbažos, Ludzā, Madonā, Ogrē, Preiļos, Rēzeknē, Rīgā, Saldū, Siguldā, Talsos, Tukumā, Valkā, Valmierā, Ventspilī.

Projektu „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit  

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv

EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org

Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Brīvprātīgie piedalās Uzticības tālruņa popularizēšanas aktivitātēs

Lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību, meklējot un izvērtējot potenciālā darba iespējas, projekta „Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” ietvaros 28 Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs* visā Latvijā sākot ar jūnija mēnesi tiek izvietoti informatīvi plakāti ar Uzticības tālruni cilvēku tirdzniecības mazināšanai. Biedrības brīvprātīgie ir neatņemams resurss šai sagatavošanas un informēšanas darbā! Projektu „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 17.06.2014.
Brīvprātīgie piedalās Uzticības tālruņa popularizēšanas aktivitātēs | Patvērums Drošā Māja
Brīvprātīgie piedalās Uzticības tālruņa popularizēšanas aktivitātēs | Patvērums Drošā Māja
Brīvprātīgie piedalās Uzticības tālruņa popularizēšanas aktivitātēs | Patvērums Drošā Māja
Brīvprātīgie piedalās Uzticības tālruņa popularizēšanas aktivitātēs | Patvērums Drošā Māja