Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Projekti

Ar biedrības "Patvērums "Drošā māja"" īstenotajiem projektiem laika posmā no 2011.-2020.gadam lūdzam iepazīties projektu sadaļās. 

2020.gadā īstenotie projekti:

Imigrantu integrācija

Projekts "Informācijas centrs iebraucējiem" 

Projekts "Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II"

Projekts "Dažādo kultūru riski multinacionālās organizācijās: prasmes un realitāte" (CULT RISK) 

Projekts "Migrantu talantu dārzs"

Projekts "Integrācijas ABC - 3"

Cilvēktirdzniecības mazināšana

Projekts "Starts jaunai dzīvei"

2019.gadā īstenotie projekti:

Imigrantu integrācija

Projekts "Integrācijas kursi par Eiropu"

Projekts "Sociālās uzņēmējdarbības attīstību veicinošie pasākumi"

Cilvēktirdzniecības mazināšana

Projekts "Kāpnes augšup"

2018.gadā īstenotie projekti:

Imigrantu integrācija

Projekts "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" 

Projekts "Pieaugušo imigrantu izglītošanas iespēju uzlabošana, 2IMINED"

Cilvēktirdzniecības mazināšana

Projekts "Atbalsta pasākumi cilvēktirdzniecības upuriem III"

2017.gadā īstenotie projekti:

Cilvēktirdzniecības mazināšana

Projekts "Atbalsta pasākumi cilvēktirdzniecības upuriem III"

Imigrantu integrācija

Projekts "Informācijas centrs imigrantiem"

Projekts "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" 

Projekts "Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām"

Projekts “Starpkultūru komunikācija un imigrantu integrācija caur jaunām darba metodēm”

Projekts "Pieaugušo imigrantu izglītošanas iespēju uzlabošana, 2IMINED" 

2016.gadā īstenotie projekti:

Cilvēktirdzniecības mazināšana

Projekts "Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums" (HESTIA)

Projekts "Uzlaboti pretcilvēktirdzniecības risinājumi: Baltijas-Krievijas sadarbības tīkls"

Patvēruma meklētāju integrācija

Projekts "Mācību programma - sociālekonomiskās iekļaušanas ievadkurss par Latviju"

Projekts "Migrācija: attīstības iespēja"

Projekts "Mācību programma patvēruma meklētājiem - ievadkurss par Latviju"

2015.gadā īstenotie projekti:

Cilvēktirdzniecības mazināšana

Projekts "Lasi sīko druku!"

Projekts "Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai"

Projekts "Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā"

Bēgļu integrācija

Projekts "Integrācijas iespēju paplašināšana bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem"

Trešo valstu valstspiederīgo integrācija

Projekts "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3"

Projekts "Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem"

2014.gadā īstenotie projekti

Cilvēktirdzniecības mazināšana:

Projekts "No Future for Human Trafficking"

Projekts "Living Books against Discrimination"

Projekts "Choose Your Freedom 2"

Bēgļu integrācija:

Projekts "Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai"

Projekts "Mājoklis"

Trešo valstu valstspiederīgo integrācija:

Projekts "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2"

2013.gadā īstenotie projekti

Cilvēktirdzniecības mazināšana:

Projekts "Choose Your Freedom"

Bēgļu integrācija:

Projekts "Latvija - manas mājas"

Projekts "Valoda - ceļš uz integrāciju II"

Trešo valstu valstspiederīgo integrācija:

Projekts "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai"

2012.gadā īstenotie projekti

Bēgļu integrācija:

Projekts "Valoda - ceļš uz integrāciju"

Projekts "Es palieku Latvijā II"

2011.gadā īstenotie projekti

Bēgļu integrācija:

Projekts "Es palieku Latvijā"

Trešo valstu valstspiederīgo integrācija:

Projekts „Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem”

Projekts "Multidisciplinārā atbalsta sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem"