lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Materiāli

Informatīvais materiāls 
„10 soļi kā atrast dzīvesvietu pēc statusa iegūšanas”
Informatīvais materiāls 
„10 soļi kā atrast darbu” 
Informatīvais materiāls 
"10 soļi līdz izglītībai"
     
„Latviešu valodas aģentūras elektroniskie mācību
un metodiskie materiāli”
 Metodiskais materiāls sociāliem darbiniekiem par cilvēku tirdzniecības mazināšanu  Informatīvais materiāls 
„Latvija - valsts pie Baltijas jūras”
     
Informācijas centrs imigrantiem info lapa Metodiskais materiāls "Ekspluatatīvo fiktīvo laulību mazināšana: multiplikatoru apmācības"