Latviešu valodas, sarunvalodas kursi

    

05.02.2014. Lai nodrošinātu trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas sabiedrības aktīvu līdzdalību integrācijas procesā, projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" ietvaros tiek piedāvāti latviešu valodas apmācību kursi un sarunvalodas klubi 6 Latvijas pilsētās - Liepājā, Olainē, Salaspilī, Stopiņos, Ozolniekos, Rīgā - senioriem. 

Latviešu valodas kursu mērķis ir apgūt darbam un sadzīvei nepieciešamās valodas zināšanas un iemaņas, attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runātprasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu, kā arī motivēt un sagatavot klausītājus naturalizācijas eksāmena kārtošanai. Plānots, ka kursa noslēgumā tiks veikta trešo valstu pilsoņu latviešu valodas prasmes pārbaude un Latvijas vēstures un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu zināšanu pārbaude, izmantojot naturalizācijas eksāmena testa paraugus.

Paredzēto latviešu valodas apmācību ietvaros tiek apgūti šādi latviešu valodas prasmes līmeņi – A1, A2, B1, B2.

Savukārt sarunvalodas klubiņā mērķa grupas pārstāvjiem ir iespēja padziļināt praktiskās latviešu valodas lietošanas prasmes. Aktivitātes ietvaros tiek apspriesti un pārrunāti aktuāli notikumi, dažādas tēmas un mērķa grupai interesējošie jautājumi (tiek izmantotas filmas, notiek diskusijas, grāmatu lasīšana, plānoti teātru vai citu pasākumu apmeklējumi u.c.). Valodas prasmju apgūšana neformālā vidē mazina barjeru trešo valstu valstspiederīgajiem runāt latviski un iedrošina tos veidot dialogus gan par ikdienas tēmām, gan konkrētiem jautājumiem. Sarunvalodas kluba mērķis ir - radot draudzīgu, uzņemošu un atvērtu vidi, ieinteresēt iebraucējus apgūt valodu, paaugstināt viņu motivāciju naturalizēties, veidot ilgstošu atbalsta sistēmu valodas prasmju uzlabošanai. 

Vairāk informācijas: 

Tālrunis: (+371) 67898343, (+371) 29180450

E-pasts: drosa.maja@apollo.lv

Ekskursija uz Medicīnas muzeju | Patvērums Drošā Māja
Ekskursija uz Medicīnas muzeju
Informatīvā diena Riču Raču Ozolniekos | Patvērums Drošā Māja
Informatīvā diena "Riču Raču" Ozolniekos
Latviešu valoda senioriem 26.02. | Patvērums Drošā Māja
Latviešu valoda senioriem, 26.02.