lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai

    

30. jūnijā noslēdzas atbalsta projekts trešo valstu valstspiederīgajiem

27.06.2013. Lai nodrošinātu trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas sabiedrības aktīvu līdzdalību integrācijas procesā, biedrība „Patvērums „Drošā māja”,” iesaistot sadarbības partneri – biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un nodibinājumu „Baltijas Reģionālais fonds”, kopš 2012. gada 19. decembra realizēja atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”.

Kopīga valoda ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem cilvēka labsajūtai, profesionālai izaugsmei un integrācijai sabiedrībā kopumā, līdz ar to projektā tika piedāvāta latviešu valodas apguve, plaši izmantojot gan akadēmisko apmācību stilu, gan neformālās izglītības metožu mācīšanas priekšrocības. Mācības notika arī Moodle vidē, kas nodrošināja ne tikai interaktīvu materiālu un uzdevumu izvietošanu, bet arī nodrošināja secīgi korektu vielas apguvi, jo šajā vidē pieejami dažādi kontroles rīki, kas nosaka materiālu pieejamību atbilstoši sagatavotības līmenim.

Foto galerija: Latviešu valodas pirmā nodarbība Rīgā, 21. janvārī

Latviešu valodas apmācības Liepājā, 29. janvāris

Valodas mācīšanā svarīgs ir tās pielietojums praksē, jo cilvēkiem bieži vien ir psiholoģiska barjera uzsākt runāt jaunā valodā. Projekts risināja šo problēmu, organizējot latviešu sarunvalodas klubu.

Lai nodrošinātu aktuālas informācijas pieejamību, tika izveidots vizualizēts integrācijas resurss, kas kalpo kā praktiska informatīva vietne tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri plāno ierasties Latvijā, kuri atrodas Latvijā, kā arī tiem, kuri vēlas palīdzēt iepriekšminētai grupai, tas ir, vietējiem iedzīvotājiem.

Darbs ar trešo valstu valstspiederīgajiem praksē ir ļāvis secināt, ka individuāla pieeja sociālo gadījumu risināšanā dod vispozitīvāko risinājumu, jo tiek meklētas atbildes un piedāvāti pakalpojumi, izejot tieši no konkrētas problēmsituācijas. Tāpēc projekta realizācijas laikā mērķa grupai tika nodrošināta individuāla palīdzība - konsultācijas pie sociāliem darbiniekiem un juristiem.

Pamatojoties uz to, ka sievietes un mazi bērni ir viena no tām trešo valstu valstspiederīgo grupām, kuras ikdienā visbiežāk tiek izstumtas no sabiedriskās dzīves, projekts piedāvāja iesaistīšanos bērnu un vecāku radošajā darbnīcā, kur kopīgās aktivitātēs varēja piedalīties gan mazi bērni, gan māmiņas. Tas ļāva māmiņām ar bērniem iziet ārpus mājām, veidot jaunus sociālos kontaktus, būt aktīvām, un kopīgi radīt interesantas lietas. Māmiņu un bērnu sadarbības rezultātā tika radīta „Garšīgā burtu ābecīte”, kas ļaus bērniem iepazīt latviešu alfabētu, latviešu kultūru un tradīcijas interaktīvā veidā, dodot iespēju jau no mazām dienām iepazīt latviešu valodu. Savukārt māmiņas apguva jaunas iemaņas, sociālās prasmes un jaunus kontaktus, kas veicināja mērķa grupas pašiniciatīvu, paaugstināja motivāciju arī turpmāk iesaistīties dažādās aktivitātēs, kā arī pašpalīdzībā.

Foto galerija: Pirmā nodarbība radošajā darbnīcā

Otrā nodarbība „Bērnu un vecāku radošā darbnīca”

Radošā darbnīca - Valentīndienas ieskaņās!

Radošā darbnīca apvieno valodas un pavārmākslas apgūšanu

Video: Bērnu un vecāku radošā darbnīca 1

Video: Bērnu un vecāku radošā darbnīca 3

Ieskats radošās darbnīcas nodarbībās

Foto no radošās darbnīcas maijā, jūnijā

Video: Bērnu un vecāku radošā darbnīca 2

Video: Bērnu un vecāku radošā darbnīca 4

Video: Bērnu un vecāku radošā darbnīca 5

Video: Bērnu un vecāku radošā darbnīca 6

Video: Bērnu un vecāku radošā darbnīca 7

Atbalsta grupā sievietēm „Viena otrai”, kurā piedalījās gan trešo valstu valstspiederīgās, gan latviešu sievietes, savstarpēji sadarbojoties tika izveidots specifisks atbalsta mehānisms, kurš darbojās uz pašpalīdzības principa, kur ikviens var otram dot atbalstu, tādējādi paaugstinot ikvienas sievietes pašapziņu, spēju pieņemt lēmumu, iesaistīties kopīgos sabiedrības procesos. Gan bērnu un vecāku radošā darbnīca, gan atbalsta grupa sievietēm „Viena otrai” kalpoja kā motivējoša iespēja to dalībniekiem runāt latviski, paaugstinot motivāciju apgūt latviešu valodu padziļināti.

Aktīvas nostājas par dažādiem jautājumiem, kas skar pašus imigrantus, paušana, atbilžu saņemšana no amatpersonām un NVO, tika nodrošināta informatīvajās aktivitātēs: televīzijas raidījumos „Veiksmīgas idejas” un Informatīvajās dienās Rīgā, Liepājā un Olainē. Tā bija iespēja savstarpēji satikties trīs Latvijas pilsētās latviešu valodu apgūstošajiem trešo valstu valstspiederīgajiem un bērnu un vecāku radošās darbnīcas apmeklētājiem, veidojot plašu personīgo sociālo kontaktu datu bāzi. Savukārt, aktivitātēs „Sprīdīša skolā” ļāva iepazīt latvisko kultūrtelpu, veidot starpkultūru dialogu un kopā ar projekta brīvprātīgajiem radīt paliekošas vērtības.

Foto galerija: Informatīvā diena "Riču Raču" Liepājā

Informatīvā diena Olainē, 25. maijs

"Sprīdīša skola" Liepājā, 10. maijs

Sprīdīša skola, 23. aprīlis

Projekta laikā tika izstrādāts vizuālais materiāls „Reiz piedzima cilvēks”, kura ietvaros uzņemtas 4 dokumentālās filmas, kas atspoguļo Latvijā dzīvojošu trešo valstu pilsoņu dzīves filozofiju un tradīcijas, kas saistītas ar dzimšanas dienām. Dzimšana ir viena no lietām, kas vieno cilvēkus, tāpat kā mīlestība, vārds „māte” un vēlme būt dzīvam un laimīgam. Tā nes līdzi nerakstītus, bet jebkādā sabiedrībā visiem saprotamus pieņēmumus - mēs visi esam līdzīgi. Filma kalpo kā vizuāli emocionāls tilts starp dažādu tautību cilvēkiem, kuri dzīvo Latvijā.

Projektā tika iesaistīti brīvprātīgie, kuru cilvēciskais resurss bija neatsverams ikvienā projekta aktivitātē. Kā brīvprātīgie projektā iesaistījās ne tikai Latvijas iedzīvotāji, bet arī paši trešo valstu valstspiederīgie.

 

Foto galerija: Brīvprātīgo apmācības, 24. februāris 

Brīvprātīgo darbs un tolerance, 3. marts

Aizritējusi trešā brīvprātīgo apmācība, 17.03.

Brīvprātīgie gatavojas "Riču Raču" Liepājā

NVO kapacitātes celšanai un sadarbības veicināšanai tika izveidota Dialoga platforma, kuras uzdevums bija vecināt nevalstisko organizāciju sadarbību darbam ar imigrantu integrācijas jautājumiem.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".


    

Pasākums "Dzīve kā Riču Raču" apvienojis dažādas tautības!

19.06.2013. Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" šā gada 18.jūnijā Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā organizēja projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" noslēguma pasākumu "Dzīve kā Riču Raču". Tā ietvaros tika prezentēti projekta sasniegtie rezultāti un turpmākās ieceres. Notikumā piedalījās projekta realizētāji, finansētāji, sadarbības partneri un projekta mērķa auditorija.

Pasākumā tika prezentēti arī projekta laikā tapušie darbi - ilustratīvā grāmata "Garšīgā burtu ābece", "Sabiedriskais politikas centrs Providus" izstrādātais interneta resurss, kā arī klātesošie varēja iepazīties ar videosižetiem no filmām "Reiz piedzima cilvēks" un vakara saviesīgajā daļā baudīt dažādu tautību nacionālos ēdienus. Neizpalika arī azerbaidžāņu dejas, kurās piedalījās gan lieli, gan mazi! :)

Fotogaleriju variet apskatīties sadaļā Galerijas.

Kopš 2012.gada 19.decembra biedrība ar sadarbības partneriem "Sabiedriskais politikas centrs PROVIDUS", "Baltijas Reģionālais Fonds" un Rīgas Latviešu biedrību realizē atbalsta projektu "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai", kura mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekts noslēgsies 2013.gada 30.jūnijā.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".


    

18. jūnijā - projekta noslēguma pasākums "Dzīve kā Riču Raču"

14.06.2013. Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” komanda aicina Jūs piedalīties projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” noslēguma pasākumā „Dzīve kā Riču Raču”, kas notiks 2013. gada 18. jūnijā plkst. 18.00 Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā - Purvciema ielā 38, Rīgā. Pasākuma ietvaros tiks prezentēti projekta sasniegtie rezultāti un turpmākās ieceres. Notikumu aicināti apmeklēt projekta realizētāji, finansētāji, sadarbības partneri un projekta mērķa auditorija.

Kopš 2012. gada 19. decembra biedrība realizē atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”, kura mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekts noslēgsies 2013. gada 30. jūnijā.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".


    

Informatīvā diena Olainē paplašinājusi trešo valstu valstspiederīgo sociālo kontaktu tīklu

27.05.2013. Radošās darbnīcas, spēles, informatīvie, izglītojošie pasākumi un aktivitātes, kas veltītas trešo valstu valstspiederīgo integrācijai Latvijā – tas viss 25. maijā bija pieejams ikvienam Olaines iedzīvotājam un novada svētku apmeklētājam. Pasākumā piedalījās trešo valstu valstspiederīgie no Rīgas, Liepājas un Olaines. Šī bija jau otrā Informatīvā diena „Riču Raču”, ko projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” ietvaros organizēja nevalstiskā organizācija “Patvērums “Drošā māja”” ar sadarbības partneriem “Sabiedriskais politikas centrs PROVIDUS”, “Baltijas Reģionālais Fonds” un Rīgas Latviešu biedrību.

„Pasākums bija ļoti sirsnīgs, jo īpaši tāpēc, ka daudzi jau bija viens otru iepazinuši un sadraudzējušies Liepājā notikušajā Informatīvajā dienā. Liels paldies biedrības pārstāvjiem, jo Olainē mums bija iespēja ne tikai saņemt konsultācijas pie dažādiem speciālistiem, nodibināt jaunus kontaktus, bet arī neformālā gaisotnē pielietot jauniegūtās latviešu valodas zināšanas un pilsētas svētku ietvaros iepazīties ar Olaini, tās iedzīvotājiem un viņu kultūrvidi,” stāsta Anna K., trešo valstu valstspiederīgā, kura uz pasākumu bija ieradusies no Rīgas.

Lai nodrošinātu trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas sabiedrības aktīvu līdzdalību integrācijas procesā, „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” ietvaros jau piecus mēnešus tiek piedāvāta latviešu valodas un latviešu sarunvalodas mācīšanās trīs Latvijas pilsētās – Rīgā, Olainē un Liepājā. Apmācības apmeklē aptuveni 250 cilvēki.

Ludmila Ņ., kura dzīvo Olainē un Latvijā ieradusies pirms 20 gadiem no Odesas, stāsta: „Kursos valda viegla un draudzīga atmosfēra, ir patīkami doties uz mācībām. Noteikti runāju latviski daudz labāk nekā pirms tam. Ja projektā būtu iespēja turpināt mācības, esmu pārliecināta – ne tikai es, visa mūsu grupa to darītu ar lielāko prieku un pilnā sastāvā. Galu galā es gribu te dzīvot un strādāt. Domāju, ka būtu vērtīgi, ja turpinātu darboties arī latviešu sarunvalodas klubiņš – vieta, kur patīkamā, draudzīgā atmosfērā varētu runāt latviešu valodā, nebaidoties kļūdīties. Tādā klubiņā vajadzētu arī brīvprātīgos – latviešu valodas pratējus, kuri mums palīdzētu saklausīt pašu pieļautās kļūdas :)”

„Kursos viens no piesaistes momentiem ir ļoti patīkamā atmosfēra un iespēja citam ar citu kontaktēties – ikdienā taču nemaz tā nesanāk paplašināt savu paziņu loku. Valodu mēs mācījāmies, arī atceroties dažādas situācijas no bērnības, skolas laikiem – skaistas lietas, kurām visi gājuši cauri un par kurām ikdiena piemirstam... tas bija patīkami, tāda atgriešanās bērnībā un jaunībā. Var teikt, ka kursos esmu ieguvis draugus,” dalās iespaidos Boriss Ž., 45 gadus vecs, dzīvo Olainē.

Veronika K., liepājniece, Latvijā dzīvo kopš 1988. gada: „Priecājos, ka kursos pievēršamies sarunvalodai, līdz šim biju kursos apguvusi tikai gramatiku. Man patīk, droši vien tāpēc, ka ir ļoti labi skolotāji. Noderīgi, patīkami, ar labiem rezultātiem. Labprāt turpinātu mācīties, ja kursi būtu bez maksas. Uzskatu, ka valoda jāmācās pastāvīgi, ja tagad pāris mēnešus būs pauze, būs arī „atkritiens” valodā.”

Maya F., pirms gada apprecējusies ar latvieti un pārcēlusies dzīvot uz Liepāju no Singapūras: “Kursi man bija iespēja iegūt jaunu sabiedrību un, protams, sākt sistemātiski mācīties latviešu valodu. Daži liepājnieki var izskaidroties angliski, bet pārsvarā cilvēki runā latviski. Tagad es vismaz tirgū vai veikalā varu uzprasīt vienkāršas lietas latviešu valodā. Labprāt turpinātu mācīties, tas daudzkārt atvieglotu iejušanos vietējā dzīvē. Noteikti izmantošu arī materiālus, kuri tapuši MOODLE vidē”.

Īpaši pasākumi projektā notiek radošajā darbnīcā, kas paredzēta sievietēm ar bērniem, kā arī pašpalīdzības grupā „Viena otrai”.

Lai paaugstinātu trešo valstu valstspiederīgo informētības līmeni, tiek piedāvāti televīzijas raidījumi integrācijai „Veiksmīgas idejas”, kas katru svētdienu tiek translēti LTV7. 

Šā gada 11. maijā Informatīvā diena noritēja Liepājā un to apmeklēja ap 100 trešo valstu valstspiederīgo ar ģimenēm no Rīgas un Olaines. Šai dienā ikviens Liepājas reģiona iedzīvotājs un pasākuma apmekētājs varēja iepazīt citu valstu kultūru, uzzināt, kādi resursi Latvijā izveidoti ārvalstnieku atbalstam, nodrošinot informāciju par Latvijā pieejamiem pakalpojumiem, kā arī saņemt dažādu speciālistu konsultācijas un piedalīties radošās darbnīcās un aktivitātēs. 

Lai stiprinātu latvisko kultūrtelpu kā sabiedrību, īpaši trešo valstu valstspiederīgo saliedējošu pamatu un veicinātu viņu piederību kultūrtelpai lokālajā, nacionālajā un reģionālajā līmenī, projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” tiek organizētas dažādas aktivitātes, kurās piedalās dažādas etniskās grupas, t.sk., trešo valstu valstspiederīgie. 

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Vairāk foto skat. Galerijas.


    

Aicinām piedalīties Informatīvajā dienā Olainē!

16.05.2013. Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” ar sadarbības partneriem “Sabiedriskais politikas centrs PROVIDUS”, “Baltijas Reģionālais Fonds” un Rīgas Latviešu biedrība, 25. maijā Olaines novada svētku ietvaros organizē Informatīvo dienu “Riču Raču”.

No plkst. 12:00 – 14:00 Olaines 2. vidusskolā, Skolas ielā 1, notiks aktivitātes, kuru ietvaros ikviens apmeklētājs varēs piedalīties dažādās atraktīvās spēlēs, iepazīt citu valstu kultūru. Varēsiet uzzināt, kādi elektroniskie resursi izveidoti, lai nodrošinātu pieejamu un izprotamu informāciju, kas ikdienā nepieciešama ikvienam iebraucējam vai tā ģimenes loceklim, redzēsiet Latvijā veidotās filmas, kurās piedalās Latvijā dzīvojošie un strādājošie citu tautību pārstāvji, varēsiet saņemt speciālistu konsultācijas juridiskajos un sociālajos jautājumos.

No plkst. 14:00 – 16:00 Olaines pilsētas Mežaparkā (nojumēs) notiks Rīgas Latviešu biedrības “Sprīdīša skolas” organizēta aktivitāte bērniem un jauniešiem “Raksti un zīmes”. Tās ietvaros varēs iepazīties ar latviešu folkloras zīmēm, kā arī piedalīties dažādās radošās aktivitātēs - zīmējot un dancojot mākslinieku un muzikantu pavadībā!

Nāc un baudi dienu kopā ar mums! :)

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".


    

Informatīvo dienu Liepājā apmeklējuši ap 100 trešo valstu valstspiederīgo ar ģimenēm

13.05.2013. Šā gada 11. maijā Liepājā noritēja biedrības „Patvērums „Drošā māja” un tās sadarbības partneru „Sabiedriskais politikas centrs PROVIDUS”, „Baltijas Reģionālais fonds” un Rīgas Latviešu biedrības organizēta informatīvā diena „Riču Raču”. Tās ietvaros ikviens Liepājas reģiona iedzīvotājs varēja iepazīt citu valstu kultūru, uzzināt, kādi resursi Latvijā izveidoti ārvalstnieku atbalstam, nodrošinot informāciju par Latvijā pieejamiem pakalpojumiem, kā arī saņemt dažādu speciālistu konsultācijas un piedalīties radošās darbnīcās un aktivitātēs.

Pasākumu apmeklēt no Rīgas un Olaines bija ieradušies ap 100 trešo valstu valstspiederīgo ar ģimenēm, kuri jau kopš janvāra projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” apgūst latviešu valodu un sarunvalodu.

„Sniegtās iespējas formāli apgūt Latvijas valsts valodu, kā arī viesoties Latvijas pilsētās, kur var nekautrēties un sarunāties latviski, izpelnījās lielāko popularitāti pasākuma apmeklētāju vidū. Biedrības brīvprātīgie īpaši šim pasākumam bija sagatavojuši arī aktivitātes bērniem, kurās mazākajiem dalībniekiem bija iespēja izpausties, mākslinieku vadībā veidojot savus mākslas darbus. Vairāki no dalībniekiem atzina, ka notikums bija ļoti vienojošs, neesot jutuši īpašas kultūratšķirības starp tautībām. Šo iespaidu pastiprināja arī spēle „Riču Raču”, kurā piedalījās pasākuma apmeklētāji. Ir liels prieks par izdevušos pasākumu, tomēr vislielāko gandarījumu sagādāja iespēja tieši un individuāli sadarboties ar to mūsu sabiedrības daļu, kas šeit ieradusies no citām valstīm un redzēt, ka dienas beigās neatkarīgi no izcelsmes, vecuma, nodarbošanās vai ikdienas problēmām visi mājās atgriezušies tīkami saguruši un ar smaidu sejā, sakot "paldies!" latviešu valodā,” atzīst Reinis Grāvītis, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” brīvprātīgo koordinators.

Brīvprātīgie Lauma Jēgere un Reinis Grāvītis.

Vairāk foto skat. Galerijas.

25. maijā Olaines novada svētku ietvaros Informatīvā diena „Riču Raču” tiks rīkota Olainē.

Lai stiprinātu latvisko kultūrtelpu kā sabiedrību, īpaši trešo valstu valstspiederīgo saliedējošu pamatu un veicinātu viņu piederību kultūrtelpai lokālajā, nacionālajā un reģionālajā līmenī, projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” tiek organizētas dažādas aktivitātes, kurās piedalās dažādas etniskās grupas, t.sk., trešo valstu valstspiederīgie. Vairāk informācijas skat. Integrācijas projekti.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".


    

Aicinām brīvdienu 11. maijā pavadīt kopā ar dažādu tautību cilvēkiem, kuri dzīvo Liepājā un Latvijā!

29.04.2013. No plkst. 12:00 līdz 16:00, Rožu laukumā 5/6, Liepājā (Liepājas latviešu biedrības namā) nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja”” rīko Informatīvo dienu „Riču Raču”, kuras ietvaros ikvienam Liepājas reģiona iedzīvotājam būs iespēja piedalīties dažādās atraktīvās spēlēs, iepazīt citu valstu kultūru, savukārt ārvalstniekiem būs iespēja uzzināt vairāk par latvisko kultūrvidi, kopā darboties vairākās aktivitāšu studijās. Varēsiet iegūt informāciju arī par organizācijām, kuras darbojas Liepājā un Latvijā, lai saliedētu sabiedrību.

Pasākuma laikā varēsiet uzzināt, kādi elektroniskie resursi izveidoti, lai nodrošinātu pieejamu un izprotamu informāciju, kas ikdienā nepieciešama ikvienam iebraucējam vai tā ģimenes loceklim, redzēsiet Latvijā veidotās filmas, kurās piedalās Latvijā dzīvojošie un strādājošie citu tautību pārstāvji, varēsiet saņemt speciālistu konsultācijas juridiskajos un sociālajos jautājumos.

Nāciet kopā ar bērniem, jo arī viņiem būs iespēja darboties dažādās darbnīcās un aktivitātēs!

„Kopā spēlēsim populāro galda spēli Riču Raču, ko pazīst un prot spēlēt vai ikkatrs bērns, tomēr Informatīvās dienas ietvaros ikvienam tiks dota iespēja to spēlēt nedaudz savādāk – katrs šai dienā varēs meklēt un atrast praktisku informāciju par Latviju pie dažādiem informācijas sniedzējiem”, informē pasākuma organizatori.

Nāc un baudi dienu kopā ar mums! :)

Lai stiprinātu latvisko kultūrtelpu kā sabiedrību, īpaši trešo valstu valstspiederīgo saliedējošu pamatu un veicinātu viņu piederību kultūrtelpai lokālajā, nacionālajā un reģionālajā līmenī, projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” tiek organizētas dažādas aktivitātes, kurās piedalās dažādas etniskās grupas, t.sk., trešo valstu valstspiederīgie.

Kā brīvprātīgie gatavojas pasākumam - skat. šeit :)

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".    

Projekta ietvaros tiek risināti sociālie un juridiskie jautājumi

27.03.2013. „Patvērums „Drošā māja”” speciālisti - sociālie darbinieki un juristi no pērnā gada 19. decembrī uzsāktā projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” sākuma snieguši vairāk nekā simts konsultācijas par sociāliem un juridiskiem jautājumiem. „Darbs, izglītība, veselības aprūpe un sociālais nodrošinājums, izpratne par šo sistēmu darbību ir pamatu pamats, lai iebraucējs varētu iekļauties Latvijas sabiedrībā. Projekta ietvaros cenšamies nodrošināt atbildes uz visiem uzdotajiem jautājumiem,” atzīmē sociālā darbiniece Anita Ūdre.

Sniedzot atbildes uz trešo valstu valstspiederīgo jautājumiem, speciālisti lielākoties izmanto savu iepriekšējo pieredzi, kas iegūta, vairāku gadu garumā, nodrošinot profesionālu atbalstu iebraucējiem, papildus aktuālāko informāciju iegūst interneta resursos un kontaktējas ar atbildīgajām ministrijām vai valsts un pašvaldību institūcijām.

Juriste Gita Miruškina: „Kopš projekta uzsākšanas lielākais konsultāciju īpatsvars ir par darba tiesībām un nodarbinātību. Lielākoties klienti tiek konsultēti jautājumos par darba meklēšanu, darba attiecībām un to nodibināšanu, kā arī par iespējamo valsts atbalstu bezdarba gadījumā. Ģimenes tiesību jautājumos sniegtas konsultācijas par laulības noslēgšanu, paternitātes noteikšanu, radniecību, laulāto līgumiskajām mantiskajām attiecībām, laulāto personiskajām tiesībām. Uzturēšanās un ieceļošanas jomā konsultācijas sniegtas par ģimenes apvienošanu un vecāku un/vai māsu, brāļu ieceļošanu Latvijā. Klienti interesējas par administratīvo procesu valsts un pašvaldību iestādēs. Šie jautājumi ir aktuāli (darba, ģimenes, administratīvie), jo klienta izcelsmes valstī iepriekš minēto jautājumu tiesiskais regulējums atšķiras no Latvijas regulējuma”.

„Juridiskie jautājumi, par kuriem interesējas trešo valstu valstspiederīgie, ir dažādi,” secināja arī projekta jurists Alvis Šķenders, kurš sniedz atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar uzturēšanās statusa noteikšanu Latvijas Republikā, uzturēšanās atļauju noformēšanas procesiem, iesniedzamiem dokumenti, valsts nodevu apmēru, īpašuma iegādi Latvijā, lai saņemtu uzturēšanās atļauju. „Klienti uzdod jautājumus arī par kreditēšanu, t.sk., par ātrajiem kredītiem un parādnieku sarakstiem. Aktuāli ir komerctiesību jautājumi - firmu dibināšana, darbības izbeigšana, likvidācija, grāmatvedības jautājumi, jautājumi par biedrībām, kas apsaimniekotu kopīpašumu, biedrību reģistrācija, atteikšanās no iepriekšējā apsaimniekotāja”.

Pie sociālajiem darbiniekiem projekta mērķa grupa visbiežāk ir interesējusies par par iespējām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā saņemt bērna pabalstus, pensijas, kā arī sociālo palīdzību no pašvaldības. Aktuāli ir jautājumi par veselības aprūpi un iespējām saņemt valsts garantēto veselības aprūpi, neatliekamo palīdzību. Lauma Jēgere: „Jautājumi ir praktiskas dabas – bieži vien palīdzam atrast nepieciešamās institūcijas, kas atbild par konkrētu kompetenci. Piemēram, Ceļu satiksmes drošības direkcija – klienti vēlas uzzināt, kā samainīt savā mītnes valstī iegūtās autovadītāju apliecības uz Eiropas Savienības apliecībām. Jaunajiem vecākiem aktuāls jautājums ir bērnu iekārtošana bērnudārzā. Liela interese ir par iespējām bez maksas apgūt latviešu valodu. Šie jautājumi ir svarīgi, lai cilvēks justos līdzsvarots gan privātajā, gan sociālajā dzīvē ”.

Lai nodrošinātu trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas sabiedrības aktīvu līdzdalību integrācijas procesā, projekta ietvaros tiek piedāvāta latviešu valodas un latviešu sarunvalodas mācīšanās trīs Latvijas pilsētās – Rīgā, Olainē un Liepājā. Apmācības šobrīd apmeklē aptuveni 250 cilvēki.

Īpaši pasākumi projektā notiek radošajā darbnīcā, kas paredzēta sievietēm ar bērniem, kā arī pašpalīdzības grupā „Viena otrai”.

Lai paaugstinātu trešo valstu valstspiederīgo informētības līmeni, tiek piedāvāti televīzijas raidījumi integrācijai „Veiksmīgas idejas”, kas katru svētdienu tiek translēti LTV7.

Projekta brīvprātīgie no Rīgas, Olaines un Liepājas februārī un martā trīs apmācībās ieguvuši zināšanas un prasmes par komandas saliedēšanu, brīvprātīgo darbu un toleranci, konfliktu un laika menedžmentu. Apmācības vadīja profesionāli jauniešu apmācītāji no organizācijas Brīvprātīgais.lv.

Lai veicinātu ciešāku sadarbību starp nevalstiskajām organizācijām (NVO), kas strādā imigrantu integrācijas jomā, martā notikusi arī pirmā NVO dialoga platformas tikšanās, ko organizēja Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS.

Plānots, ka sākot no aprīļa, projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” ietvaros tiks organizētas informatīvās dienas reģionos, veidots vizuālais materiāls par kopīgo starp kultūrām.

„Patvērums „Drošā māja”” iesaistot sadarbības partneri – biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un nodibinājumu „Baltijas Reģionālais fonds”, uzsākusi jaunu atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”*. Tā mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris – 2013. gada 30. jūnijs.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".


    

Trešo valstu valstspiederīgos aicina piedalīties integrācijas pasākumos

11.01.2013. Lai attīstītu un pilnveidotu daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri biedrību "Sabiedriskās politikas  centrs PROVIDUS" un nodibinājumu „Baltijas Reģionālais fonds”, 2012. gada decembrī uzsākusi jaunu atbalsta projektu "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai". Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris – 2013. gada 30. jūnijs.

Projekta ietvaros Trešo valstu valstspiederīgajiem tiek piedāvātas šādas apmācības un aktivitātes: 

Latviešu valodas un latviešu sarunvalodas kursi. Mācības tiks organizētas trīs Latvijas pilsētās - Rīgā, Olainē un Liepājā. Plānotais kursu ilgums – seši mēneši. Valodas apgūšana notiks arī Moodle vidē, kas ir speciāli organizēts mācību kurss e-studiju formā, kurā izmantoti dažāda veida (teksts, audio/video u.c.) elektroniskie mācību līdzekļi, komunikācijas un pašpārbaudes iespējas, kas pieejamas, izmantojot internetu.

Iespēja saņemt sociālo darbinieku un juristu konsultācijas un praktisku atbalstu dažādu sadzīves jautājumu risināšanā, t.sk. sadarbība starp veselības aprūpes, pirmsskolas un obligātās izglītības iestādēm un klientiem, palīdzība tiesvedībā, nodarbinātības jautājumi, migrācijas jautājumi, biznesa uzsākšanas jautājumi, izglītības dokumentu legalizācija un atzīšana, citi jautājumi.

Atbalsta pasākumi īpašām trešo valstu valstspiederīgo grupām – sievietēm un bērniem. Aktivitāšu ietvaros plānoti tematiskie, praktiskie nodarbību cikli bērniem kopā ar vecākiem, kuru laikā katru nedēļu tiks organizētas tematiskas praktiskās ēdienu gatavošanas nodarbības. Programmas mērķis ir veidot atbalsta resursu trešo valstu valstspiederīgajām-māmiņām ar maziem bērniem, kura ietvaros, izmantojot interaktīvu pasniegšanas veidu, tiek veicināta aktīva bērna un mātes sadarbība, iesaistīšanās un neformāla latviešu valodas apguve.

Līdzdarbojoties pašpalīdzības grupā „Viena otrai”, trešo valstu valstspiederīgo sievietēm tiks piedāvāta iespēja tikties gan ar citām trešo valstu valstspiederīgajām, kas piedalās projektā, gan arī ar latviešu sievietēm, tādējādi veicinot imigrantu sieviešu socializāciju un vēlmi aktīvi līdzdarboties.

Informatīvās dienas „Riču Raču” Liepājā un Olainē. Aktivitātēs piedalīsies latviešu valodas kursu, latviešu sarunvalodas kluba apmeklētāji no visām projekta norises vietām, bērnu un vecāku radošās darbnīcas un māmiņu pašpalīdzības grupas dalībnieces, kas reģionālo informatīvo dienu ietvaros satiksies ar citu pilsētu iedzīvotājiem-trešo valstu valstspiederīgajiem, kopīgi piedalīsies brīvprātīgo un Rīgas Latviešu biedrības organizētajos Sprīdīša skolas veidotos pasākumos.

Iesaistīšanās brīvprātīgo aktivitātēs. Lai plānotu projekta aktivitāšu ilgtspēju un veidotu plašu atbalsta tīklu trešo valstu valstspiederīgajiem Rīgā, Liepājā un Olainē, sadarbībā ar organizāciju brīvprātīgais.lv tiks attīstīta brīvprātīgo kustība atbalsta nodrošināšanai trešo valstu valstspiederīgajiem, iesaistot brīvprātīgo aktivitātēs arī pašu projekta tiešo mērķa grupu.

Tuvāko aktivitāšu norises datumi:

16. janvāris plkst. 12:00 - „Atbalsta pasākumi īpašām trešo valstu valstspiederīgo grupām – sievietēm un bērniem”

Adrese: Rīga, Brīvības iela 204, Tupperware birojā

21. janvāris plkst. 17:00 - „Latviešu valodas kursi” pirmā nodarbība

Adrese: Rīga, Lāčplēša iela 41, 2. korpuss (4. stāvā)

21. janvāris plkst. 20:00 - "Latviešu valodas kursi" pirmā nodarbība

Adrese: Olaine, Zemgales iela 31, Pieaugušo izglītības centrs telpās

29. janvāris plkst. 17:00 - "Latviešu valodas kursi" pirmā nodarbība

Adrese, Liepāja, Lielā iela 14, Liepājas Universitātes telpās

Papildu informācijas iegūšana un pieteikumu dalībai projekta aktivitātēs reģistrēšana:

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””

Kontaktpersona: Gunta Vīksne

Tālrunis: (+371) 67898343, (+371) 29180450

E-pasts: drosa.maja@apollo.lv

Adrese: Rīga, Lāčplēša iela 41, 2.korpuss

Jau kopš 2009.gada biedrība realizējusi tādus projektus kā „Multidisciplinārā atbalsta sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem”, „Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem” (2011.g.), ”Tikšanās telpa” (2009.). To mērķis bija nodrošināt resursu centra imigrantiem darbību, organizēt un sniegt praktisku palīdzību bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, tai skaitā latviešu valodas apgūšanu, sniegt sociālpsiholoģiskos un adaptācijas pakalpojumus, piedāvājot juristu, sociālo darbinieku un citu speciālistu konsultācijas, izstrādāt informatīvos materiālus un aktualizēt un veicināt sabiedrības izpratni par imigrantu integrāciju.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. 

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

     

Uzsākts projekts Trešo valstu valstspiederīgo atbalstam un integrācijai

2012. gada decembrī biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri – biedrību „Sabiedriskās politikas  centrs PROVIDUS” un nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds", uzsākusi jaunu atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”*. Tā mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris - 2013. gada 30. jūnijs.

Lai nodrošinātu trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas sabiedrības aktīvu līdzdalību integrācijas procesā, projekta ietvaros ar dažādu metožu pielietošanu tiks piedāvāta latviešu valodas un latviešu sarunvalodas mācīšanās, mācību kursiem piesaistot aktīvus Latvijā dzīvojošus brīvprātīgos. Plānots, ka apmācības notiks Moodle vidē, tiks vizualizēti interneta resursi integrācijai, sniegti sociālo darbinieku un juristu pakalpojumi. Īpaši pasākumi plānoti sievietēm ar bērniem radošajā darbnīcā un pašpalīdzības grupā. Lai paaugstinātu trešo valstu valstspiederīgo informētības līmeni, tiks piedāvāti televīzijas raidījumi integrācijai, organizētas informatīvās dienas reģionos, veidots vizuālais materiāls par kopīgo starp kultūrām. Projektā tiks iesaistīti brīvprātīgie un izveidota dialoga platforma starp institūcijām. 

Jau kopš 2009. gada biedrība realizējusi dažādus projektus**, kuru mērķis ir nodrošināt resursu centra imigrantiem darbību, tai skaitā latviešu valodas apgūšanu, sniegt sociālpsiholoģiskos un adaptācijas pakalpojumus, piedāvājot juristu, sociālo darbinieku un citu speciālistu konsultācijas, izstrādāt informatīvos materiālus un aktualizēt un veicināt sabiedrības izpratni par imigrantu tematiku. 

*Projektā plānotās aktivitātes atbilst vairākiem politikas plānošanas dokumentā „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012. – 2018.gadam” iekļautajiem mērķiem.

**„Multidisciplinārā atbalsta sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem”, „Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem” (2011.g.), ” Tikšanās telpa” (2009.).

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".