Laipni lūgti biedrības "Patvērums "Drošā māja"" tīmekļa vietnē!

Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumi

   

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un biedrības „Patvērums „Drošā māja”” noslēgtajiem līdzdarbības līgumiem par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu trešo valstu pilsoņu* integrācijai, no 2015. gada 1. oktobra līdz 2016. gada 13. maijam biedrība nodrošina trešo valstu pilsoņu, tai skaitā, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu, integrācijas atbalsta pasākumus. Vairāk informācijas skatiet apakšsadaļās Deleģējuma līgums 2015 un Deleģējuma līgums 2016.

„Patvērums „Drošā māja”” līgumu ietvaros sniedz informāciju un regulāras konsultācijas trešo valstu pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem par aktuāliem integrācijas jautājumiem (izglītību, nodarbinātību, veselības aprūpi u.c.).

Konsultācijas tiek nodrošinātas pa tālruni +371 25565098, e-pastu: konsultacijas@patverums-dm.lv, kā arī klātienē – „Patvērums „Drošā māja”” telpās Lāčplēša ielā 75-9/10, Rīgā.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis.