Tulkošanas pakalpojumi

                  

Tulka pakalpojuma piesaistes kārtība 

A. Tulka un tulkošanas pakalpojumi tiek nodrošināti trešo valstu pilsoņiem*:

1) Patvēruma meklētājiem - tikai sociālekonomiskās iekļaušanās plāna īstenošanai sadarbībā ar sociālajiem darbiniekiem un mentoriem. (tulka pakalpojumi)
2) Bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss – 12 mēnešus pēc statusa piešķiršanas dažādu situāciju risināšanai (tulka un tulkošanas pakalpojumi).
3) Imigrantiem dažādu situāciju risināšanai (tulka un tulkošanas pakalpojumi).
4) Dažādu iestāžu, institūciju darbiniekiem, namīpašniekiem, darba devējiem u.c., lai nodrošinātu saziņu starp imigrantiem/trešo valstu pilsoņiem un konkrētas iestādes darbiniekiem/ privātpersonām (tulka un tulkošanas pakalpojumi).

B. Tulka un tulkošanas pakalpojumi netiek nodrošināti krievu un angļu valodām.

Ikdienā un ārkārtas situācijās nakts stundās telefoniski pieejami tulki šādās valodās:

Darifarsipuštuurduarābufrančutadžikukurdupundžabiķīniešuturkuuzbekuhindispāņutamilubengāļuvjetnamiešuarmēņu.

Aicinām īpaši reģionos izmantot neklātienes tulkošanai pieejamos resursus un risinājumus (telefoniski, skype, whatsapp, facebook, viber u.c.)

C. Lai saņemtu tulka vai tulkošanas pakalpojumus imigrantu, tai skaitā patvēruma meklētāju, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, vajadzībām, nepieciešams aizpildīt pieprasījuma veidlapu (lejupielādēt zemāk) un nosūtīt „Patvērums „Drošā māja”” tulku koordinatoram uz elektronisko pastu tulki@patverums-dm.lv.

Tulka piesaistes kārtība:

1. Identificēta vajadzība pēc tulka
2. Aizpildīta pieteikuma forma (lejupielādēt šeit) un nosūtīta uz epastu tulki@patverums-dm.lv
3. Pieteikums tiek apstrādāts un tulks piesaistīts, pieprasītājs tiek informēts par tulka pieejamību vienas darba dienas laikā
4. Notiek tulkošana saskaņotā laikā, vietā, valodā
5. Tulks aizpilda atskaites (klātienes tulkošanas gadījumā pieprasītājs vai tā pārstāvis parakstās par notikušu tulkojumu) Klātienes tulkošanā migrants aizpilda vienkāršu izvērtējuma anketu
6. Mēneša beigās/ nākamā mēneša sākumā tulks iesniedz atskaiti, pieprasītāji saņem atgriezeniskās saites aptauju par apmierinātību ar tulka pakalpojumu

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar tulku koordinatoru pa epastu: tulki@patverums-dm.lv vai tārl. 28006615 (LMT).

Pakalpojums tiek nodrošināts projekta "Informācijas centrs imigrantiem" ietvaros, ko ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu īsteno biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta kopējais budžets ir 939 944,15 EUR, no tiem Eiropas Savienības finansējums 704 995,61 EUR un valsts budžeta finansējums 234 998,54 EUR. Tulku pakalpojumu nodrošināšanai atvēlēti ~43% projekta finansējuma. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1

*trešo valstu pilsonis ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis.

Twitter Facebook Draugiem YouTube Flickr RSS