Laipni lūgti biedrības "Patvērums "Drošā māja"" tīmekļa vietnē!

Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Integrācijas kursi par Eiropu

2019. gada 4.- 5. martā biedrībā “Patvērums “Drošā māja”” notika projekta“Integrācijas  kursi par Eiropu” (“European Module for Integration Courses” (EMIC)) partneru tikšanās. Tikšanās mērķis bija pāŗrunāt projekta aktivitāšu norises, kā arī plānot projekta turpmākās aktivitātes.

Tikšanās laikā tika prezentēts pētījums par integrācijas kursu saturu un norisēm projekta dalībvalstīs. Apkopojot partnervalstu pieredzi darbā ar imigrantiem, tika konstatēts, ka valstīm ir atšķirīga pieeja attiecībā uz mērķa grupu, kurai tiek piedāvāti integrācijas kursi, piemēram, visiem imigrantiem integrācijas kursus nodrošina Vācija, Portugāle, Itālija. Latvijā un Lietuvā integrācijas kursos var piedalīties tikai trešo valstu valstspiederīgie, tai skaitā patvēruma meklētāji un bēgļi. Partnervalstīs ir arī atšķirīgas integrācijas programmas, tātad, kas tiek iekļauts integrācijas programmu saturā, piemēram, Portugālē tā ir tikai valodas mācīšana, Vācijā, Itālijā, Lietuvā, Latvijā – tiek mācīta gan valoda, gan nodrošināti inetgračijas kursi. Maķedonijā kursos tiek ietvertas mācības par darba meklēšanu. Bet nevienā projekta dalībvalstī netiek runāts par kopējām Eiropas vērtībām, kuras būtu jāiekļauj integrācijas programmās.

Balstoties uz šo pieredzes apkopojumu, itāļu pārtneri izstrādāja  dažādas priekšlikumus apmācībām par Eiropas vērtībām, kultūru un tradīcijām, ES institūcijām u.c. tēmām, kuras iekļaut inegrācijas kursu moduļos.

Projekts tiks īstenots laikam posmā no 2018.gada 1.septembra līdz 2020.gada 30.novembrim.

Projekts tiek īstenots programmas ERASMUS+ ietvaros, ko atbalsta Eiropas Savienība.

 

Projekts “Integrācijas  kursi par Eiropu” /“European Module for Integration Courses” (EMIC)

Projekta līguma Nr. 2018-1-DE02-KA204-005151

2018. gada oktobrī biedrība “Patvērums “Drošā māja”” kopā ar partneriem no Vācijas nevalstiskās organizācijas VESBE e.V. (Verein für Europäische Sozialarbeit, Bildung und Erziehung e.V.) un partneriem no Itālijas, Lietuvas, Maķedonijas un Portugāles uzsāka īstenot projektu “Integrācijas  kursi par Eiropu” (“European Module for Integration Courses” (EMIC)). Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu interaktīvu mācību programmu par Eiropas Savienību un tās vērtībām, tā veicinot migrantu, tai skaitā patvēruma meklētāju un bēgļu, veiksmīgāku iekļaušanos jaunajās mītnes zemēs. Projekta ietvaros tiks izstrādāta mācību programma un mācību materiāli par Eiropas Savienību, par tās izveides nepieciešamību, par Eiropas vērtībām un Eiropas vēsturi.

No 2018. gada 3.oktobrim līdz 5. oktobrim Bonnā  notika projekta uzsākšanas sanāksme, kuras laikā tika pārrunāta projekta īstenošanas jautājumi, kā arī tika apmeklētas integrācijas nodarbības, kuras tiek organizētas  VESBE e.V. - organizācijā, kas strādā ar legāliem imigrantiem Vācijā, nodrošinot šiem cilvēkiem vācu valodas un integrācijas kursus, kā arī sniedzot atbalstu darba meklēšanas laikā.

Projekts tiks īstenots laikam posmā no 2018.gada 1.septembra līdz 2020.gada 30.novembrim.

Projekts tiek īstenots programmas ERASMUS+ ietvaros, ko atbalsta Eiropas Savienība.

 

 

 

 

Projekta sanāksme Rīgā

2019. gada 4.- 5. martā biedrībā “Patvērums “Drošā māja”” notika projekta“Integrācijas kursi par Eiropu” (“European Module for Integration Courses” (EMIC)) partneru tikšanās. Tikšanās mērķis bija pārrunāt projekta aktivitāšu norises, kā arī plānot projekta turpmākās aktivitātes. Projekts tiek īstenots programmas ERASMUS+ ietvaros, ko atbalsta Eiropas Savienība.
Projekta sanāksme Rīgā | Patvērums Drošā Māja
Projekta sanāksme Rīgā | Patvērums Drošā Māja
Projekta sanāksme Rīgā | Patvērums Drošā Māja
Projekta sanāksme Rīgā | Patvērums Drošā Māja
Projekta sanāksme Rīgā | Patvērums Drošā Māja
Projekta sanāksme Rīgā | Patvērums Drošā Māja
Projekta sanāksme Rīgā | Patvērums Drošā Māja
Projekta sanāksme Rīgā | Patvērums Drošā Māja
Projekta sanāksme Rīgā | Patvērums Drošā Māja