Laipni lūgti biedrības "Patvērums "Drošā māja"" tīmekļa vietnē!

Konsultācijas Rīgā
+371 25565098, +371 28612120
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Iepirkumi

                   

Cenu aptauja par mācību kursu dalībnieku apmierinātības izvērtējumu

22.10.2018. Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” aicina pieteikties pretendentus starptautiskās aizsardzības personu mācību kursu dalībnieku apmierinātības izvērtējuma veikšanai.

Izvērtējums jāveic grupu diskusiju veidā, un analizējot saņemto informāciju, nepieciešams sagatavot ziņojumu ar secinājumiem un/vai priekšlikumiem, kas turpmāk varētu tikt izmantoti mācību kursu un mācību programmu pilnveidei un uzlabošanai. Iesniedzot pieteikumu, lūgums norādīt 1 (viena) izvērtējuma cenu. Tehniskā specifikācija pielikumā.

Kopējais nepieciešamais apmierinātības izvērtējumu skaits – 3 (trīs).

Piedāvājumu sūtīt uz e-pastu: zanda.rudene@gmail.com vai nogādāt klātienē Lāčplēša ielā 75-1B Rīgā ar norādi “Mācību kursu dalībnieku apmierinātības izvērtējums”. Termiņš līdz 2018. gada 29. oktobra plkst. 12:00.

Projektu "Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/9/2017/2/01

 

Pielikums nr.1

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””
Reģistrācijas Nr. 40008117716
Lāčplēša iela 75-1B, Rīga, LV‑1011

Tālrunis 67898343, fakss 67898343, e‑pasts: drosa.maja@gmail.com

Projekts “ATBALSTA PAKALPOJUMI STARPTAUTISKĀS AIZSARDZĪBAS PERSONĀM ii”

(GRANTA nR. PMIF/9/2017/2/01)

CENU APTAUJA PAR mācību kursu dalībnieku apmierinātības izvērtējumu

Tehniskā specifikācija

Nr. p.k.

Tehniskās specifikācijas prasība

 

Pakalpojuma mērķis

Nodrošināt atgriezenisko saiti mācību kursu un mācību programmu pilnveidei un uzlabošanai.

1.

Mācību kursu dalībnieku apmierinātības izvērtējums jāveic grupu diskusiju veidā ar starptautiskās aizsardzības personām, kas piedalās mācību kursā. Izpildītāja uzdevums ir sagatavot un organizēt grupu diskusiju ar starptautiskās aizsardzības personām, kas piedalās mācību kursā, par to apmierinātību ar mācību kursa organizāciju, norisi un saturu. Analizējot saņemto informāciju, nepieciešams sagatavot ziņojumu ar secinājumiem un/vai priekšlikumiem, kas turpmāk varētu tikt izmantoti mācību kursu un mācību programmu pilnveidei un uzlabošanai. Izpildītājs var savā piedāvājumā iekļaut arī citas, piemērotas datu ieguves metodes, ja tās veicina pakalpojuma mērķa sasniegšanu.

Grupu diskusija tiek organizēta biedrības “Patvērums “Drošā māja”” telpās.

Pakalpojuma ietvaros nepieciešams veikt 3 (trīs) apmierinātības izvērtējumus:

-          par laika periodu no 2018.gada 1.janvāra – 31.decembrim;

-          par laika periodu no 2019.gada 1.janvāra – 31.decembrim;

-          par laika periodu no 2020.gada 1.janvāra – 30.jūnijam.

Nepieciešams norādīt cenu par 1 (vienu) izvērtējumu, kā arī kopsummu par 3 (trīs) izvērtējumu veikšanu.


Piezīme: Līgums tiks slēgts uz laika posmu līdz 2020. gada 30. jūnijam.

Piedāvājumu lūdzam iesniegt līdz 29.oktobra plkst. 12:00.

 

PIELIKUMS NR. 2

piedāvājums PAR mācību kursu dalībnieku apmierinātības izvērtējumu

Pretendents

 

Reģistrācijas Nr.

 

Juridiskā adrese

 

Faktiskā adrese

 

Kontaktpersona

 

Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts

 

Bankas nosaukums, filiāle

 

Bankas konts

 


Piedāvājums

Nr. p.k.

Tehniskās specifikācijas prasība

Cena bez PVN

Cena ar PVN

 

Pakalpojuma mērķis

 

 

 

1.