Cilvēku tirdzniecība

Cilvēku tirdzniecība ir mūsdienu verdzības forma, kurā personas, visbiežāk sievietes un meitenes, ar varu, draudiem, spaidiem vai krāpšanu tiek izmantotas darbam, seksuālai ekspluatācijai un verdzības nolūkos. Cilvēku tirdzniecība ir starptautiska problēma, kurā iesaistīta gandrīz katra pasaules valsts  - vai nu kā pārdoto cilvēku saņēmējvalsts, vai arī kā nosūtītājvalsts.

Cilvēku tirdzniecības pirmsākumi ir meklējami senā pagātnē – verdzībā. Laika gaitā verdzības formas un veidi ir ievērojami mainījušies, bet būtībā mūsdienu cilvēku tirdzniecība nozīmē to pašu, ko pirms tūkstošiem gadu – cilvēki pārdod cilvēkus.

Cilvēku tirdzniecības galvenais mērķis ir personas ekspluatācija - parasti peļņas gūšanas nolūkos. Personas ekspluatācija nozīmē personas izmantošanu dažādiem nolūkiem.

Tiek izdalīti šādi cilvēku tirdzniecības veidi:

  • prostitūcija un citas seksuālās ekspluatācijas formas;
  • piespiedu darbs vai pakalpojumi;
  • verdzība;
  • orgānu izņemšana.

(informācija no www.cilvektirdznieciba.lv)

Atzīmē dienu pret cilvēktirdzniecību

18.10.2014. Latvijas Televīzijas sagatavots sižets: Šodien visā Eiropā tiek atzīmēta diena pret cilvēku tirdzniecību, un arī Latvijā šī problēma ir ļoti aktuāla. Tādēļ Olainē notika "Patvērums "Drošā māja"" organizēta spēle, kurā vairāku ministriju un iestāžu augsta ranga amatpersonām bija jāiejūtas cilvēktirdzniecības upura ādā.

Twitter Facebook Draugiem YouTube Flickr RSS