Laipni lūgti biedrības "Patvērums "Drošā māja"" tīmekļa vietnē!

Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

2019

Šajā sadaļā ir pieejama informācija par aktuālajiem projektiem, kuri šobrīd tiek īstenoti. Vairāk informācijas lūdzu skatiet apakšsadaļās.

Šobrīd īstenotie projekti:

Imigrantu integrācija

Projekts "Informācijas centrs iebraucējiem"

Projekts "Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II"

Projekts "Pieaugušo imigrantu izglītošanas iespēju uzlabošana, 2IMINED"

Projekts "Integrācijas kursi par Eiropu"

Projekts "Sociālās uzņēmējdarbības attīstību veicinošie pasākumi"

Projekts "Dažādo kultūru riski multinacionālās organizācijās: prasmes un realitāte" (CULT RISK) 

Projekts "Migrantu talantu dārzs"

Projekts "Integrācijas ABC - 3"

Cilvēktirdzniecības mazināšana

Projekts "Kāpnes augšup"